20190903_102931.jpg

Formules

FNV: ‘Lidl krijgt tik op de vingers van Arbeidsinspectie over werkdruk’

UTRECHT – Lidl moet van de Arbeidsinspectie actie ondernemen tegen de werkdruk bij de supermarktketen. Dat meldt vakbond FNV naar aanleiding van een onderzoek dat door de Arbeidsinspectie is uitgevoerd na een melding van de vakbond.

Redactie |

De FNV maakt al langer melding van werkdruk bij Lidl. In 2019 stelde de bond een rapport op met de naam Code Rood werkdruk. Daaruit bleek dat personeel bij de discounter onbetaald doorwerkte om de doelstellingen te halen. Driekwart van de medewerkers ervoer volgens het rapport hoge werkdruk.

Stressklachten
Fatma Bugdayci, bestuurder FNV Handel: “Dit is erg goed nieuws. Lidl moet nu echt wat gaan doen aan de ongezonde werkdruk waar heel veel medewerkers last van hebben. Het leidt tot stressklachten en ziekte en mensen gaan ergens anders werken. Zeker nu er al zo weinig personeel is, zou Lidl zuinig moeten zijn op zijn werknemers.”

Volgens de bond kan het niet anders dan dat Lidl nu actie moet ondernemen om de werkdruk te verlagen. “Wij hebben bij de directie talloze rapporten, onderzoeken en enquêtes op tafel gelegd, waaruit blijkt dat er sprake is van onacceptabel hoge werkdruk, mensen ervaren hierdoor grote werkstress. Maar Lidl wuift alles weg en noemt het ‘vermeende werkdruk’. Met de uitspraak van de Arbeidsinspectie moet Lidl zijn mensen nu wel serieus gaan nemen en optreden tegen de werkdruk”, aldus Bugdayci.

Hieronder de reactie van Lidl.

Onze medewerkers zijn uiterst belangrijk voor ons en voor onze klanten. Het creëren van een prettig en bovenal gezond werkklimaat is al ruim 25 jaar voor Lidl Nederland van groot belang. Om onszelf hierin continue te verbeteren, laten wij ons ieder jaar als werkgever objectief beoordelen. Deze externe beoordeling heeft dit jaar geresulteerd, voor de zesde keer op rij, in het certificaat Top Employer.

Zoals in een eerdere reactie reeds aangegeven, betreuren wij de berichtgeving vanuit de FNV omtrent (vermeende) collectieve werkdruk binnen Lidl Nederland en herkennen ons als werkgever hier niet in. Wij zijn zeer betrokken en het welzijn van onze medewerkers staat voorop. Zodoende nemen wij deze signalen uiterst serieus en hebben wij de FNV reeds op 01 november 2022 toegezegd, ruim voordat FNV zich tot de arbeidsinspectie heeft gewend, een representatief verdiepend onderzoek te zullen instellen naar werkdruk in samenspraak met onze Ondernemingsraad. Hiervan hebben wij onze Ondernemingsraad ook op de hoogte gesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij aangrijpen om een nog prettiger werkklimaat voor onze medewerkers mogelijk.

Bron: Levensmiddelenkrant

 

Lees meer over: