csm_Haal_die_bende_van_ons_bord_1171x502__863367f7d2.jpg Illustratie: Foodwatch.nl

Fabrikanten

Foodwatch: ‘Haal die bende van ons bord!’

AMSTERDAM – Foodwatch maakt zich hard voor een integrale aanpak om het recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel te garanderen. De voedselwaakhond lanceert een nieuwe campagne voor een beter voedselbeleid dat danig aan verbetering toe is. De campagne richt zich op het kabinet met een vijfpuntenplan dat het mee kan nemen in het nieuwe regeerakkoord.

Redactie |

Foodwatch ziet nieuwe kansen na mislukte beloftes van de regering bij de verkiezingen van 2021. Op 6 oktober startte de campagne ‘Haal die bende van ons bord’, ondersteund door een petitie. Foodwatch-directeur Nicole van Gemert benadrukt het belang van het plan: “Dit vijfpuntenplan richt zich op vijf verschillende aspecten van het voedselbeleid. De vijf punten hebben één grote gemene deler: het recht van ons allemaal op eerlijk, veilig en gezond voedsel. Nog te vaak stelt de overheid economische belangen van de voedselindustrie voor die van de burger en verzaakt daarmee haar verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen tegen de uitwassen van de industrie.”

Bescherm de consument
De eerste eis van het vijfpuntenplan zegt: bescherm consumenten tegen de macht van de voedselindustrie. De voedselindustrie wist aan de overlegtafels voor het Preventieakkoord van 2018 maatregelen al zodanig af te zwakken, dat het vertrouwen nihil was. “Een herhaling van zetten moet te allen tijde voorkomen worden”, aldus Van Gemert. ”Invloed van de voedselindustrie in politiek en wetenschap dient tot het minimum beperkt te blijven.” Het is ook niet aan de industrie om het aanbod te reguleren, het gaat om het recht op een gezonde voedselomgeving, door de wet verankerd en afgedwongen. Nog steeds bestaat 80% van het aanbod in supermarkten uit ongezond en ultrabewerkt voedsel, evenals de talloze aanbiedingen. Het is de plicht van de overheid om de volksgezondheid op een hoger peil te brengen, aldus Foodwatch.

Daadkracht noodzakelijk
Foodwatch-campagneleider Frank Lindner vindt ook dat er meer daadkracht getoond moet worden bij de bestrijding van voedselmisleiding. Hij noemt: “Een zogenaamd ‘gezond product’ vol suiker; een ingrediënt op het label dat in het echte product nauwelijks is terug te vinden; een afbeelding op het etiket die niet overeenkomt met de werkelijkheid, het is niet bij wet verboden en wordt niet bestraft.” Het kost een huishouden bovendien gemiddeld 2000 euro per jaar. Nog een reden om misleiding stevig aan te pakken, zo meldt het bedrijf.

Vrij van landbouwgif
Foodwatch eist ook dat voor 2035 de landbouw vrij is van landbouwgif, omdat bestrijdingsmiddelen een serieuze bedreiging zijn voor zowel de volksgezondheid als de biodiversiteit. Wanneer op één stuk fruit zich soms wel tientallen verschillende gifstoffen bevinden, is dit zeker niet zonder gevolgen. De Nederlandse regering heeft geen omlijnd plan.

Garantie
De regering moet de toegang tot gezonde, veilige en duurzame voeding mogelijk maken. Dit heeft vooral betrekking op de prijzen in de supermarkten. Voor bijna 1 miljoen mensen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Foodwatch eist de garantie op het recht op kwalitatief goede voeding en transparantie in de totstandkoming van prijzen. “Met halve maatregelen komen we er niet,” zegt Van Gemert, “tijd voor de nieuwe de regering om echt stappen te zetten naar goed voedselbeleid én die zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Alleen zo heb ik er vertrouwen in dat we kunnen genieten van ons recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel.”

Bron: Levensmiddelenkrant

 

Lees meer over: