Fabrikanten

FrieslandCampina: keuzes voor toekomstbestendigheid

AMERSFOORT – De Ledenraad van FrieslandCampina U.A. heeft tijdens de laatste ledenvergadering van 2022 diverse veranderingen aangekondigd die zullen worden doorgevoerd binnen de zuivelcoöperatie. Zo wordt onder meer het Melkreglement aangepast en krijgt vet een hogere waardering ten opzichte van eiwit en lactose. Daarnaast zal het duurzaamheidsprogramma ‘Foqus planet’ worden vernieuwd.

Yentl Bocxe Strik  |

Melkveehouders zullen voortaan vooraf al beter inzicht krijgen in wat bepaalde duurzaamheidsinspanningen opleveren, belooft Friesland Campina in haar persbericht. De coöperatie maakt meer geld beschikbaar voor verduurzaming en richt de focus op klimaat. Daarom zal het zuivelbedrijf de boeren belonen wanneer zij zich hard maken voor broeikasreductie.
“Klimaat is op dit moment een belangrijk thema waarop FrieslandCampina wil versnellen; voor op het erf is in het Klimaatplan van FrieslandCampina een broeikasgasreductiedoelstelling opgenomen van 33 procent in 2030 ten opzichte van 2015. Daarom geldt binnen de nieuwe systematiek voor broeikasgasreductie een maximale toeslag van 1,50 euro per 100 kilogram melk”, luidt het persbericht.

Melkgeld
Tevens is ook het Melkgeldreglement voor de periode 2023 tot en met 2025 herzien. Per januari 2023 zal vet een hogere waardering opleveren ten opzichte van eiwit en lactose. “De verhouding tussen de componenten eiwit-, vet- en lactose verschuift van 10:5:1 (2020-2022) naar 6:4:0. Voor de garantieprijs gelden per 100 kilo melk de volgende nieuwe standaardgehaltes: voor eiwit 3,58 procent; voor vet 4,45 procent; en voor lactose 4,54 procent”, aldus Friesland Campina U.A.

Bestuurswisselingen
Ook meldt de zuivelcoöperatie omwentelingen in het algemeen bestuur. Angelique Huijben-Pijnenburg en Sandra Addink-Berendsen treden dit jaar nog af als lid van het coöperatiebestuur en als lid van de commissarissen van de onderneming. Eerder deze week verwelkomde FrieslandCampina Sandra Stuijk en Herman Bakhuis in het bestuur. “Angelique en Sandra hebben beiden een grote bijdrage geleverd aan het bestuur van de coöperatie en het toezicht op de onderneming. Naast dat het buitengewoon goede, kritische bestuurders zijn, nemen we afscheid van fijne betrokken collega’s. Ik bedank ze beiden uit de grond van mijn hart voor hun tomeloze inzet en hun bestuurlijke inbreng over de afgelopen jaren. De nieuwe bestuursleden, Sandra Stuijk en Herman Bakhuis, heet ik van harte welkom en wens ik veel succes in het bestuur van onze coöperatie”, aldus Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Bron: Levensmiddelenkrant

63974986d3c2d.jpg