Formules

Fabrikanten

E-commerce

FWS roept op tot uitstel verhoging verbruiksbelasting

DEN HAAG – De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) heeft in een open brief aan de Tweede Kamer om uitstel gevraagd van de verbruiksbelastingverhoging. De branchevereniging zegt dat het voorgestelde jaar van uitstel goed gebruikt zou kunnen worden voor het zoeken naar een frisdrankenbelastingsysteem waarmee wel alle gezondheidsdoelen worden gediend.

Yentl Bocxe Strik  |

Zoals de plannen er nu voor staan wordt op 1 januari 2023 de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken fors verhoogd. Met de zogenoemde ‘suikertaks’ wil de overheid consumenten aansporen gezonder te leven en minder suiker te nuttigen. Daarnaast zal de belastingverhoging de Rijksoverheid zo’n 300 miljoen euro per jaar opleveren. Deze week wordt het Belastingplan 2023 behandeld door de Kamer. De verhoging van de verbruiksbelasting is onderdeel van dit Belastingplan.
Frisdrankbranchevereniging FWS heeft een open brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin zij een jaar uitstel van dit systeem vragen. De FWS reageert hiermee op de staatssecretaris van Financiën dat het mogelijk is om de verhoging uit te stellen. “Het voorstel dat er nu ligt dient uitsluitend budgettaire doelen en geen enkel gezondheidsdoel”, vindt de frisdrankensector.

Slimme belasting
Een eventuele compromis zou volgens de branchevereniging zijn om frisdrankenbelasting met gedifferentieerde tarieven, zoals in het Verenigd Koninkrijk al is ingevoerd en bewezen succesvol is, in te voeren in Nederland. Deze ‘slimme’ belasting zou volgens FWS bijdragen aan de gezondheidsdoelen en moet worden toegepast op frisdranken die suikers bevatten, maar ook op andere suikerhoudende dranken zoals melkproducten. “Het verbreden van deze belasting is in lijn met eerdere uitlatingen daarover van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport”, aldus Taco Juriaanse, directeur FWS.

Derving
Een jaar uitstel van de taks levert de Rijksoverheid een ‘budgettaire derving’ op van 300 miljoen euro. Om deze kosten te dekken schetste de staatssecretaris een alternatief scenario waarin het verlies zou worden gecompenseerd met een extra verhoging van 75 miljoen euro in de periode 2024 tot 2027. De FWS schrijft in haar brief aan de staatssecretaris dat deze verhoging zal leiden tot een forse prijsverhoging voor consumenten met impact op koopkracht en inflatie.
“De sector wordt geconfronteerd met hogere en onnodige administratieve lasten en zo mogelijk met nog hogere kosten als deze belastingverhoging niet kan worden doorbelast in de consumentenprijs, hetgeen in deze tijd van voortdurend stijgende inflatie wel eens realiteit kan worden”, zegt Juriaanse. Hij vervolgt: “Onze voorkeur gaat echter uit naar het uitstel zoals nu door de staatsecretaris is beschreven, in combinatie met het zo snel mogelijk invoeren van een gedifferentieerde drankenbelasting op basis van suikergehalte. Die zou moeten gelden voor alle suikerhoudende dranken, inclusief zuivelproducten, als tussenstap op weg naar de invoering van een brede suikerbelasting.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

beverages-3105631.jpg