Formules

Fabrikanten

Gezondheidsraad: Nutri-score is een waardevolle voedingsvoorlichting

DEN HAAG – De Gezondheidsraad heeft de manier waarop de Nutri-score wordt berekend opnieuw bekeken. De herziene berekening is geëvalueerd en daaruit blijkt dat de raad een meerwaarde ziet voor het logo als middel om producten met elkaar te vergelijken.

Lisa van der Linden |

Het logo zou met name van toegevoegde waarde zijn voor consumenten die met de huidige voorlichting moeilijk te bereiken zijn of vaker een ongezond voedingspatroon hebben. De Gezondheidsraad ziet de Nutri-score als een waardevolle aanvulling op de bestaande voedingsvoorlichting die van belang is voor een volwaardig, duurzaam en veilig voedingspatroon. De raad zegt ook dat het logo niet perfect is, maar dat er voldoende mogelijkheden zijn om verbetering aan te brengen. Er wordt in de evaluatie benadrukt dat bij de invoering van het logo moet worden onderzocht welke effecten het heeft op het gedrag van de consumenten en producenten om te kijken in hoeverre het logo bijdraagt aan een gezonder eetpatroon.

Bron: Levensmiddelenkrant

naamloos.png