6492bc71a1b47.jpg Foto: FrieslandCampina

Fabrikanten

Herbenoemingen bij coöperatiebestuur en RvC FrieslandCampina

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft vanaf 12 december een nieuw lid van het coöperatiebestuur. Trienke Elshof-Witteveen is benoemd en volgt Hans Stöcker op, wiens laatste termijn eind dit jaar afloopt. Elze Jellema is voor een nieuwe periode herbenoemd.

Naast het coöperatiebestuur zijn er ook wisselingen bij de raad van commissarissen. Petri Hofsté is namelijk benoemd tot externe commissaris, zij volgt Angelien Kemna op. Sandra Berendsen en Elze Jellema zijn tevens benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Tijdens de ledenraad is aangekondigd dat een toekomstige vereenvoudiging van de management topstructuur zich zal laten kenmerken door minder lagen.

Gezonde bestuursstructuur
Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Voor een gezonde bestuursstructuur en effectieve besluitvorming is het cruciaal dat zowel coöperatiebestuur als raad van commissarissen bestaan uit personen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en competenties. Bovendien is continuïteit voor onze achterban ontzettend belangrijk. Daarom ben ik blij met de (her)benoemingen van Elze Jellema, Trienke Elshof-Witteveen, Petri Hofsté en Sandra Berendsen in hun bestuurs- en toezichtrollen. Ik ben ervan overtuigd dat zij met hun kennis, ervaring en enthousiasme de coöperatie en onderneming naar een hoger niveau zullen tillen.”

Het coöperatiebestuur bestaat vanaf 12 december uit acht leden. De RvC bestaat dan uit vier coöperatieleden, een lid van de coöperatie die geen bestuurslid is en vier externe commissarissen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

Lees meer over: