Formules

Ondernemers

Fabrikanten

Inflatie in augustus naar recordhoogte

DEN HAAG – In augustus waren consumentengoederen- en diensten 12 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli was de inflatie nog 10,3 procent. Volgens het CBS zorgt vooral de prijsontwikkeling van energie voor een verdere stijging van de inflatie.

Gerard van Oosbree |

De energieprijzen zijn met een stijging van 151 procent ten opzichte van augustus 2021 de belangrijkste reden van de hoge inflatie. Voor de meting gebruikt het CBS de prijzen van nieuwe contracten die in augustus zijn afgesloten.  

Lager
De brandstofprijzen aan de pomp daalden iets de laatste weken. De prijsstijging van motorbrandstoffen was in augustus met 16,7 procent lager dan de prijsstijging in juli van dit jaar. Voeding werd ook duurder. In augustus van dit jaar betaalden consumenten 13,1 procent meer voor voedingsmiddelen dan in augustus een jaar geleden. Hier spelen de hogere energiekosten voor supermarkten en winkels een grote rol. Deze kosten worden (gedeeltelijk) doorberekend naar de consument.

Eurozone
Het CBS berekent de inflatie ook volgens internationaal afgesproken definities en methodes. Volgens deze berekening komt Nederland in augustus uit op een inflatie van 13,7 procent. Gemiddeld stegen de consumentenprijzen in de eurozone met 9,1 procent in augustus. Nederland behoort daarmee tot de koplopers in Europa.

Bron: Levensmiddelenkrant

albert-heijn-vijverhof-avenhorn-foto-albert-heijn-yasmin-hargreaves2.jpg