Formules

Jumbo presenteert nieuwe strategie

VEGHEL – Een uitgebreide strategische analyse is de basis voor het nieuwe Meerjarenplan van de Koninklijke Jumbo Food Groep. Het bedrijf heeft een aanscherping van de koers geïntroduceerd en dat betekent dat Jumbo de sterke positie gaat uitbouwen, zowel in de winkels als online. “Met deze aanpassingen gaan we bij Jumbo een volgende fase in. We hebben ons in relatief korte tijd opgewerkt tot een financieel gezonde organisatie met een sterke marktpositie”, aldus ceo Frits van Eerd.

Lisa van der Linden |

De uitbreiding van de onmnichannel-aanpak en verdere kwaliteitsverbetering doorvoeren in het aanbod verse, gezonde en duurzaam geproduceerde voeding tegen altijd lage prijzen. Dat is de belangrijkste pijler uit de aangescherpte strategie van Jumbo. Daarvoor wordt extra investeringen gedaan. Daarnaast wordt de organisatie van het bedrijf verstevigt, waarbij de nadruk ligt op vereenvoudigde bedrijfsprocessen, digitalisering en verbeterde systemen voor ICT en dataverwerking. Een constante factor blijft de focus op de klant. “We willen onze financieel gezonde organisatie met een sterkte marktpositie niet alleen vasthouden, maar ook uitbreiden”, zegt Van Eerd. “Dat kan alleen als we scherp blijven inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de klant. Daarnaast zien we allerlei snelle veranderingen in het foodretaillandschap op ons afkomen. Hierop moeten we scherp reageren en dat vraagt om een robuuste, ondernemende organisatie met korte lijnen en een eenduidige aansturing. In ons nieuwe Meerjarenplan hebben we daarvoor fundamentele keuzes gemaakt, waarbij de kern van ons bestaan – alles voor de klant, de 7 Zekerheden en ons unieke Jumbo Dna – recht overeind blijft staan. Om deze strategie effectief ten uitvoer te brengen, gaan we aan de slag met een eenvoudigere en plattere topstructuur. We gaan werken met een vernieuwd en compact directieteam en maken onze Raad van Commissarissen klaar voor de komende uitdagende fase van ons familiebedrijf.”

Directie
Het vernieuwde Directieteam onder aanvoering van Frits van Eerd bestaat per 28 maart a.s. uit Cees van Vliet (operatie), Frances Franken (commercie), Ralph Bertrand (formule), Tim Hehenkamp (tech & data), Claire Saes (hr) en Peter van Erp (finance). De aangepaste topstructuur heeft geen personele consequenties voor andere lagen in de organisatie. De rollen van Theo Willemse (sales & operations), Karel de Jong (supply chain), Peter Isaac (België) en Douwe Snel (franchise & real estate) blijven ongewijzigd. Zij rapporteren aan Cees van Vliet. Alice Theunissen blijft directeur La Place en rapporteert aan Frits van Eerd.

Raad van Commissarissen
Colette Cloosterman-van Eerd wordt op 28 maart benoemd tot lid van de RvC. Zij zal in die hoedanigheid ook het Commercial Committee1 en het nieuwe People & Culture Committee voorzitten. Daarnaast krijgt zij een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden op het gebied van strategievorming, de ontwikkeling van het “winkelconcept van de toekomst” alsmede duurzaamheid. Cloosterman-van Eerd: “Ik heb me de afgelopen 28 jaar bij ons familiebedrijf in diverse rollen ingezet om van Jumbo het merk te maken dat het nu is. In 1996 heb ik aan de wieg gestaan van onze 7 Zekerheden. Het is mijn passie om elke keer verder te denken. Het besef dat het altijd nóg beter, goedkoper en leuker kan, heeft mij doen besluiten uit de dagelijkse operatie te stappen en me, naast een toezichthoudende rol in de RvC, vooral te focussen op de ontwikkeling van de winkel van de toekomst die helemaal beantwoordt aan de wensen en behoeften van de klant.”

Ton van Veen wordt benoemd tot vicevoorzitter van de RvC. In die hoedanigheid treedt hij tevens toe tot het nieuwe People & Culture Committee2 en het Audit Committee3 en wordt hij aanspreekpunt namens de RvC voor de Ondernemers Vereniging Jumbo (OVJ). Daarnaast krijgt hij een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden op het gebied van strategievorming, fusies en overnames alsmede de toekomstige financieringsstrategie. “De reis die we ondernemen is nog lang niet ten einde, en datzelfde geldt voor mijn rol daarbij. Met mijn overstap naar de RvC kan ik meer tijd besteden aan andere zaken, zoals een gezonde ontwikkeling van HEMA, samenwerking met Gorillas en mogelijk nieuwe acquisities door de familie Van Eerd via Mississippi Ventures. De totstandkoming van het nieuwe Jumbo Meerjarenplan is voor mij een logisch moment om deze stap te zetten.”

Na deze aanpassingen bestaat de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep uit Karel van Eerd (voorzitter), Ton van Veen (vicevoorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd, Antony Burgmans, Wilco Jiskoot, Jacqueline Hoogerbrugge en Piet Coelewij.

Bron: Levensmiddelenkrant

jumbo-is-met-aangescherpte-bedrijfsstrategie-en-nieuwe-topstructuur-klaar-voor-de-volgende-fase.jpg