1920_jumbohoofdkantoorveghel.jpg Foto: Jumbo

Formules

Kosten spelen Jumbo parten

VEGHEL – Supermarktketen Jumbo heeft over 2023 de winst bijna zien verdwijnen. Onderaan de streep hield de Brabantse supermarktformule 22 miljoen euro over, bij een omzet van 11 miljard euro. De groei van Jumbo was lager dan de gemiddelde marktgroei in de Nederlandse supermarktbranche. Hierdoor is ook het marktaandeel van de supermarkt gedaald naar 21,1%.

Redactie |

Het bedrijf meldt dat de omzetgroei voor het grootste gedeelte voortkomt uit de inflatie. Door de gestegen salariskosten die voorkomen uit de stijgende cao-lonen en de hoge huur- en energiekosten staat de winstgevendheid fors onder druk. Dit wordt versterkt door de bewuste keuze de kostenstijgingen niet volledig door te berekenen aan klanten en ze zoveel mogelijk voor eigen rekening te nemen.

In het jaarverslag gaat de supermarkt ook in op de lege schappen die klanten tegen kunnen komen. Er zijn ‘uitdagende prijsonderhandelingen met A-merkleveranciers’ schrijft Jumbo. Wat het bedrijf niet accepteert zijn leveranciers die de kostprijsstijgingen aangrijpen om ‘hun productprijzen op soms buitensporige en onverklaarbare wijze verder te verhogen’.

Bezorgd
Ook de Raad van Commissarissen is bezorgd. “We beseffen dat de gerealiseerde omzetgroei een direct gevolg is van de onvermijdelijke prijsstijgingen door de aanhoudend hoge inflatie. Deze situatie is zorgwekkend, met name ook omdat er sprake is van een dalend consumentenvertrouwen. Om de nadelige effecten hiervan voor klanten enigszins te beperken, heeft Jumbo door het jaar heen genoegen genomen met lagere marges op met name essentiële levensmiddelen en producten van het Jumbo Huismerk. De RvC heeft begrip voor deze keuze. Als gevolg van al deze externe factoren blijft de winstgevendheid van Jumbo voorlopig onder druk staan. De RvC is hier extra alert op en moedigt de verschillende initiatieven aan die de directie neemt om het tij te keren ”, schrijft de RvC.

Bron: Levensmiddelenkrant

Lees meer over: