ABN Amro: ‘Verstandig om in duurzaamheid te investeren’

AMSTERDAM – Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat het verstandig is voor Nederlandse foodbedrijven om in duurzaamheid te blijven investeren. Dit heeft te maken met het vertrouwen van de Duitse consumenten in geïmporteerde voedingsmiddelen uit Nederland.

Een meerderheid van de Duitse consumenten zegt in het onderzoek erop te vertrouwen dat geïmporteerde voedingsmiddelen uit Nederland veilig zijn. Het vertrouwen in hoe duurzaam de productie van deze producten is, ligt lager. De afzet van de Nederlandse foodsector gaat voor ongeveer de helft naar het buitenland, met Duitsland als belangrijkste uitvoerland. Jaarlijks gaat er voor circa 10 miljard euro aan Nederlandse voedselproducten naar de buurman en dat bedrag neemt ieder jaar toe. Het Duitse consumentenvertrouwen in Nederlandse voedingsmiddelen is daarom belangrijk.

Ook in Duitsland neemt de roep steeds verder toe vanuit maatschappelijke organisaties, consumenten en overheden om het verder verduurzamen en het bieden van meer transparantie van de voedselketen. Op Europees niveau kwam er al een wet die leveranciers van een aantal producten verplicht het herkomstland op de verpakking te vermelden en de intentie is er om dat aantal uit te breiden. Voor bedrijven een extra stimulans om nadrukkelijker en transparanter te communiceren over hoe veilig en duurzaam producten en grondstoffen zijn geproduceerd.

Anticiperen
Nederlandse bedrijven kunnen hierop anticiperen door in te spelen op specifieke behoeften van de Duitse markt. Zo kennen de Europese lidstaten vanwege EU-wetgeving al zeer weinig genetisch gemodificeerd voedsel, maar de Duitsers hebben bijvoorbeeld met het ‘Ohne Gentechnik’-logo een extra waarborg tegen genetisch gemodificeerd voedsel en 50 procent van de Duitse consumenten prefereert biologische boven gangbare (verse) producten, een bovengemiddeld aantal.

Daarnaast is het volgens ABN Amro aannemelijk dat binnen vijf tot tien jaar de milieueffecten – zoals de CO₂-uitstoot – van producten op voedselverpakkingen komen te staan. Eveneens zullen inkopers meer duidelijke afspraken over verduurzaming willen krijgen, investeren in systemen om data over de productie te delen is daarom volgens de bank verstandig. Het is daarbij belangrijk om deze informatie actiever met afnemers en consumenten te delen om zo hun vertrouwen te behouden en te vergroten.

Bron: Levensmiddelenkrant