Ter Heerdt en Plantegg verlengen samenwerking

BABBERICH – Broedbedrijf Ter Heerdt en biotechnologie-bedrijf Plantegg hebben hun samenwerking verlengd tot eind 2025. Ter Heerdt gebruikt een methode om al in het broedproces het geslacht van het kuiken te bepalen. Die methode is ontwikkeld door Plantegg.

Begin dit jaar verbood de Duitse overheid het doden van mannelijke kuikens. Deze kuikens hebben geen economische waarde en werden kort na het uitbroeden vernietigd. Plantegg ontwikkelde een methode om al voor het uitkomen van het ei het geslacht te bepalen. Met het afnemen van een klein beetje vocht uit het broedei kan dat al op basis van DNA met een PCR-test. Eieren waaruit een mannelijk kuiken zou uitkomen worden dan net meer uitgebroed en verwerkt tot diervoeder.

Naast het verlengen van de samenwerking wordt ook de testcapaciteit bij Van Heerdt uitgebreid. Er komt een tweede Plantegg-machine waarbij de capaciteit wordt verdubbeld tot 200.000 henkuikens per week.

Bron: Levensmiddelenkrant