Vanaf eind 2022 ook statiegeld op blikjes

DEN HAAG - Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer laten weten dat er per 31 december 2022 15 cent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier komt. Het aantal weggegooide blikjes in het milieu is de laatste tijd met 27 procent toegenomen.

Het kabinet overwoog al eerder om statiegeld ook op blikjes in te voeren. Fabrikanten kregen toen de mogelijkheid de maatregel nog af te wenden. Hiervoor zou het aantal blikjes in het milieu met 70 procent moeten dalen ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017. Nu blijkt dat dit niet is gelukt en het juist is toegenomen komt het kabinet met maatregelen. Het besluit gaat pas op 31 december 2022 in om de betrokken partijen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden.

Over de uitwerking van het plan is nog niet besloten. Dit ligt volgens de staatssecretaris vooral bij de producenten en de supermarkten. De kosten voor het statiegeldsysteem worden gedragen door de producenten. Horecabedrijven en kleine verkopers krijgen een uitzondering voor de inzamelingsplicht.

Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft al aangegeven dat zij naar een effectief statiegeldsysteem zullen toewerken, maar dat dit niet van de een op andere dag gerealiseerd is.

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: "Een grote hoeveelheid verpakkingen gaat van reguliere inzameling, via PMD en nascheiding, naar andere inleverpunten. Deze verschuiving heeft aan beide kanten enorme impact. Dat moeten we goed organiseren."

Jaarlijks worden er ongeveer 2 miljard blikjes verkocht in de supermarkt, bij benzinestations, snackbars, sportverenigingen en bedrijfsrestaurants. Volgens Klein Lankhorst is de tijd tot de maatregel ingaat krap: “We zetten de komende tijd alle zeilen bij om een uitgekiend en fijnmazig systeem op te zetten, op een zo consumentvriendelijk, effectief en kostenefficiënt mogelijke wijze.” 

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops