Consumenten niet op zoek naar koopjes in supermarkt

AMSTERDAM – Consumenten zijn volgens ABN AMRO nog niet aan het koopjesjagen tussen verschillende supermarkten. Het aantal verschillende supermarktketens die consumenten maandelijks bezoeken, is vergelijkbaar met eerdere maanden. Ook het percentage consumenten dat verandert van ‘hoofdsupermarkt’ is stabiel op circa 20%. De bank verwacht, gezien de stijgende voedsel- en energieprijzen, wel dat consumenten hun consumptiepatroon gaan aanpassen.

Onderzoek van ABN AMRO wijst uit dat vooral de hogere inkomensgroepen tijdens de coronacrisis meer zijn gaan besteden in de supermarkt. Zij brachten voor de pandemie vaker een bezoek aan restaurants dan lagere inkomensgroepen en compenseerden de verplichte horecasluitingen door in de supermarkt luxere producten aan te schaffen.

Aantal bezochte supermarkten
Volgens de bank, die voor het onderzoek geanonimiseerde pinbestedingen van particuliere klanten bekeek en deze afzette tegen inkomen uit loon, uitkering en pensioen, ligt het gemiddeld aantal bezochte supermarkten sinds 2018 stabiel op ongeveer drie; voor de hogere inkomens ligt het aantal iets hoger dan voor de lagere inkomens. Omdat consumenten de afgelopen maanden niet meer supermarkten zijn gaan bezoeken, concludeert de bank dat consumenten niet meer koopjesjagen dan anders.

Hoofdsupermarkt
Een andere manier om te beoordelen of consumenten op zoek gaan naar goedkopere alternatieven, is om te kijken of ze veranderen van hoofdsupermarkt – de supermarkt waar per maand het grootste bedrag wordt besteed. Consumenten met lagere inkomens veranderen al jaren vaker van hoofdsupermarkt dan hogere inkomensgroepen, laat het onderzoek zien. Maar ondanks de forse prijsstijgingen is dit patroon voor beide inkomensgroepen niet significant veranderd. Pas als de inflatie nog meer in de portemonnee gevoeld wordt, zullen meer huishoudens op zoek gaan naar koopjes in verschillende supermarkten, verwacht de bank. Onderzoek van GfK liet eerder zien dat als eerste reactie op de inflatie, consumenten mogelijk overstappen van A-merk naar huismerk.

Bron: Levensmiddelenkrant