Plus en Coop gaan samen verder

UTRECHT/VELP – Plus en Coop hebben bekendgemaakt samen verder te gaan. De twee partijen hebben een overeenstemming bereikt over de fusie. Daarmee ontstaat onder het merk ‘Plus’ de 3e grootste formule van Nederland met een netwerk van 550 winkels.

De twee partijen halen samen een consumentenomzet van circa 5 miljard euro, bieden werk aan ruim 40.000 medewerkers en bedienen elke week meer dan 4,5 miljoen klanten. Door het samengaan van Plus en Coop ontstaat naar eigen zeggen een sterke, toekomstbestendige en concurrerende speler in het Nederlandse supermarkt landschap met 10 procent marktaandeel. De combinatie biedt volgens henzelf een uitstekend perspectief voor de lange termijn in de competitieve foodretail markt, zowel voor de coöperatie als haar leden. “Plus en Coop hebben sterk overeenkomende kernwaarden en passen daarom uitstekend bij elkaar. Wij hebben allebei een sterke focus op klanttevredenheid, duurzaamheid en maatschappelijke impact.”

Focus
De combinatie gaat meer focus op gemak, inspiratie en kwaliteit leggen en met behulp van moderne technologie en data zeggen ze nog beter in te gaan spelen op de veranderende behoeften van de klant. In het persbericht is daarnaast te lezen dat de nieuwe formule met een sterkere financiële armslag verder kan investeren in het winkelnetwerk en de online propositie. De samenvoeging levert op termijn naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro aan combinatievoordelen op.

Krachtenbundeling
De partijen melden dat door de krachtenbundeling een nieuwe coöperatie ontstaat met een sterke en vertrouwde formule. “Door de focus op één merk te leggen, kan de dienstverlening aan klanten verder worden verbeterd. De samenvoeging met de filiaalorganisatie en de daarmee samenhangende best practices van Coop maken de combinatie nog krachtiger”, staat te lezen in het persbericht. Fred Bosch, algemeen directeur Coop, zegt over de fusie: "Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities samen optimaal kunnen realiseren vóór en met onze leden: zelfstandig ondernemers én consumenten.”

Eén servicekantoor
Het fusiebedrijf krijgt één geïntegreerd servicekantoor in Utrecht. In de nieuwe combinatie wordt de statutaire directie gevormd door Duncan Hoy (algemeen directeur), Fred Bosch (financieel directeur) en Mayte Oosterveld (operationeel directeur). De raad van commissarissen (RvC) van de combinatie krijgt een samenstelling met personen vanuit beide organisaties, waarbij Harry Bruijniks de beoogd voorzitter van de RvC is. De coöperatie kent zowel ondernemersleden als consumentenleden.

Onder voorbehoud
De voorgenomen fusie is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden inclusief instemming van leden, goedkeuring van de mededingingsautoriteit en advies van ondernemingsraden. Plus en Coop streven ernaar zo snel mogelijk de benodigde goedkeuringen te krijgen. De transactie zal naar verwachting begin 2022 worden afgerond.

Bron: Levensmiddelenkrant