Plus kiest On the way to PlanetProof voor gesneden groente

UTRECHT - Plus start dit jaar als eerste supermarkt in Nederland met het certificeren van On The Way to PlanetProof gesneden groente. Na de zomer worden de eerste producten gecertificeerd. Begin 2023 zal 95 procent van de gesneden groente aan het onafhankelijke keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) voldoen.

De keuze voor dit keurmerk sluit aan bij Plus’ acties voor een transparante en duurzame keten om hun klanten goed eten te blijven bieden. Plus is al tien jaar bezig om het teelproces te verduurzamen, het certificeren van de gesneden groente is hierbij de laatste stap in het proces.

PlantProof keurmerk
Plus stelt dat begin 2023 zeker 95 procent van het huismerkassortiment het PlanetProof keurmerk heeft, dit zijn circa 150 producten. Om aan het keurmerk te voldoen werken de boeren en tuinders aan een schonere lucht, een vruchtbare bodem en goede waterkwaliteit. Daarnaast besteden ze aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, gescheiden afval verwerken en een goede waterkwaliteit. Het doel van het keurmerk is een voedselproductie die in evenwicht is met onze planeet. Het keurmerk wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast om actueel te blijven.

Stefanie de Kool, programmanager plantaardige agroketens bij SMK is te spreken over deze stap: “Het schap met gesneden groente was nog de ontbrekende schakel in het aanbod van duurzamer geproduceerde en met On the way to PlanetProof gecertificeerde groenten.”

Uitbreiding keurmerk producten
Consumenten kunnen het keurmerk al bij verschillende Plus producten vinden, zoals yoghurt, melk, champignons en boter. Met behulp van dit keurmerk worden Plus klanten geholpen een bewuste en duurzame keuze te maken. Keuzes die beter zijn voor natuur en milieu.

Bron: Levensmiddelenkrant