ABN Amro: ‘Perfecte storm voor foodondernemers’

AMSTERDAM – Door hoge energieprijzen, gestegen grondstofkosten en een tekort aan personeel staat de foodsector de komende periode voor veel uitdagingen. De genoemde problemen zullen volgens ABN Amro ook volgend jaar gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van deze sector.

ABN Amro publiceert ‘Stand van Food’, hierin laat de bank weten dat de hogere gas- en elektriciteitsprijzen naar verwachting pas na 2023 zullen normaliseren. De voedselsector zal de gevolgen van de hogere energieprijzen voelen. Dit omdat voor de verwerking van bijvoorbeeld aardappelen, zuivel of brood veel energie nodig is.

Duurzaamheid
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat de voedingsmiddelenindustrie 77,8 petajoule aan energie verbruikte in 2020, dit is zo’n 3 procent van de totale Nederlandse energieconsumptie. Het grootste deel dat deze branche verbruikt bestaat uit aardgas. Hoewel er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in energiezuinige oplossingen, verbruikt deze sector nog relatief veel energie ten opzichte van andere sectoren. Hierdoor zullen deze bedrijven eerder de gevolgen van de hogere energieprijzen voelen. Dit kan de omzet van ondernemers onder druk zetten. ABN Amro: “Ondernemers die al dunne marges hebben kunnen serieus in de problemen komen. Hoe dunner de marges, hoe harder bedrijven geraakt kunnen worden door een stijging van de energiekosten.”

Grondstofprijzen
Naast de energieprijzen die stijgen, hebben bedrijven ook te maken met hogere inkoopkosten. De voedselprijsindex steeg met 31 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is het hoogste punt van de index sinds juli 2011. De hogere inkoopprijzen worden doorgewerkt in de afzetprijzen van voedselfabrikanten. Volgens cijfers van het CBS stegen de afzetprijzen van Nederlandse voedselfabrikanten met gemiddeld 8 procent, tegenover de stijging van 10 procent die fabrikanten betalen voor de inkoop van producten. ABN Amro: “Alle signalen wijzen erop dat de inkoopprijzen voor voedselfabrikanten op een hoog niveau blijven. Boeren zullen bovendien terughoudend zijn om hun producten voor lagere prijzen te verkopen als er zoveel onzekerheden in de toekomst zijn.”

Doorberekenen
Volgens de publicatie zijn hogere grondstofprijzen niet direct terug te zien in de supermarktprijzen. “De prijsvolatiliteit op de wereldmarkt wordt grotendeels door de keten geabsorbeerd. Maar toch lijkt het onhoudbaar dat de hogere energie-, transport- en grondstofprijzen op termijn niet ook deels hun weg zullen vinden in de prijzen die consumenten in de supermarkt moeten betalen voor hun voedsel”, aldus ABN Amro. Naast hogeren prijzen heeft ook het tekort aan arbeid effect op de bedrijfsvoering. Door een arbeidstekort in de branche geeft 20 procent van de ondernemers aan een belemmering in de bedrijfsvoering te ervaren. Dit is de hoogste meting sinds CBS de meting in 2012 startte.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops