Bakkerijsector bundelt krachten

WAGENINGEN – De bakkerijsector heeft een manifest om het imago van de hele sector te verbeteren en om daarmee de continuïteit van de sector een belangrijke impuls te geven. Hiervoor scharen diverse brancheorganisaties en ketenpartners zich achter het manifest dat op 11 februari is getekend door branchevertegenwoordigers.

De initiatiefnemers zijn Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen (Nebafa), het Genootschap voor de Bakkerij en Beko Coöperatie. Zij willen een actieprogramma opzetten om de bakkerijbranche neer te zetten als een aantrekkelijke sector om in te werken, waar goedgekwalificeerde medewerkers instromen en waar een gezonde aanwas is van nieuwe bakkerijondernemers.

“Dit is mogelijk het startpunt van een nieuwe beweging die gaat leiden tot vereende en vruchtbare branchekrachten, met respect voor bestaande initiatieven die toegevoegde waarde hebben”, stelt Roland van Dam, algemeen directeur Borgesius en bestuurslid NVB. Hij wordt hierin aangevuld door Arend Kisteman, voorzitter van de NBOV. “Dit manifest is pas het begin, het is een mooie, nieuwe kans voor structurele samenwerking.” Deze vaste samenwerking moet tot uiting gaan komen in een nieuwe organisatiestructuur. Er wordt gedacht aan een nationale bakkerijfederatie, of dit haalbaar is moet dit jaar nog bekend worden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops