CBL hekelt aanpak Oxfam

Leidschendam – Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zegt zich niet te herkennen in de uitkomsten van het ‘Behind the Barcodes’-rapport van Oxfam Novib. “Ten onrechte wordt weer een negatief beeld geschetst over supermarkten”, aldus de brancheorganisatie.

Onder de kop ‘Supermarkten: rijp voor verandering’ uit Oxfam Novib kritiek op onder andere Nederlandse supermarkten. “De groeiende dominantie van supermarkten in de voedselverkoop in Nederland en de hevige competitie hebben negatieve gevolgen voor de boeren en werknemers in de toeleveringsketens van ons voedsel”, aldus de wereldorganisatie in het rapport. “Nieuw Oxfam-onderzoek laat zien dat supermarkten artikelen verkopen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden geproduceerd.” Het hele rapport is hier in te zien.

“Voor alle supermarkten geldt dat zij over de hele linie nog steeds ruim onvoldoende doen om mensenrechtenschendingen in hun ketens in ontwikkelingslanden tegen te gaan”, schrijft Oxfam Novib op hun nieuwspagina. “Dat doet geen recht aan de aanpak van Nederlandse supermarkten”, stelt CBL. “In plaats van het polariseren van de discussie over mensenrechten is het sterker om samen te werken met het bedrijfsleven, de vakbonden, de overheid en NGO’s.”

Transparant
De brancheorganisatie wijst op de nulmeting van supermarkten van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen. Daaruit blijkt dat 96 procent van de aangesloten supermarkten IMVO-beleid voert en dat bij 86 procent dat beleid is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Directeur Marc Jansen: “Een jaar na de ondertekening van het convenant is er al veel bereikt. Supermarktorganisaties werken hard aan het transparant maken van productieketens.”

Binnen het IMVO-Convenant zetten supermarkten zich samen met de vakbonden, ngo’s, overheid en andere brancheorganisaties in voor een internationaal maatschappelijk verantwoorde productieketen. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. Het CBL is een van de initiatiefnemers.

Bron: Levensmiddelenkrant