CBS: ‘8 op de 10 Nederlanders eet niet dagelijks vlees’

DEN HAAG – Volwassenen zijn minder vlees gaan eten, blijkt uit het onderzoek ‘Belevingen’ van het CBS uit 2020. Hoewel 75 procent van de bevolking nog wel vlees eet, doen zij dit niet elke dag. 20 procent van de geïnterviewde eet nog dagelijks vlees.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder. Hen is gevraagd hoeveel dagen in de week zij vlees of vis eten en wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie.

Hoogopgeleiden
Ondervraagden die een hbo- of wo-opleiding hebben gedaan, geven aan vaker geen vlees te eten dan laagopgeleiden. Van de volwassenen met een wo-opleiding eet 10 procent pesco- of vegetarisch. Van de hbo’ers is dit 6 procent, tegenover 1 procent bij de volwassenen met enkel basisonderwijs. Ook geven vrouwen aan minder vlees te eten dan mannen. Mensen onder 35 jaar eten in verhouding vaker pescotarisch of vegetarisch en ouderen (vanaf 55 jaar) eten vaker flexitarisch. Verder eten inwoners van steden vaker pesco- of vegetarisch en flexitarisch dan plattelandsbewoners.

Minder vlees
De meerderheid van de 18-plussers geeft aan dat hun vleesinname het afgelopen jaar niet is veranderd. Wel geeft 35 procent van de ondervraagden aan het afgelopen jaar minder vlees te gaan eten, door vleesvrije dagen in te lassen of kleinere porties te consumeren. Dat mensen bezig zijn met minder vlees eten blijkt uit de cijfers: 37 procent van de vleeseters vindt dat ze minder vlees zouden moeten consumeren.

Redenen
De belangrijkste reden om geen vlees te eten voor niet-vleeseters is dierenwelzijn. Op de tweede plaats staat klimaat of milieu. Voor flexitariërs zijn de redenen gezondheid en geen behoefte of niet zo lekker, belangrijker dan dierenwelzijn of klimaat en milieu. Het onderzoek was enkele weken bezig toen de coronacrisis uitbrak. Mogelijk heeft de coronacrisis invloed gehad op de antwoorden van de deelnemers.

Bron: Levensmiddelenkrant & Out.of.Home Shops