Chaudfontaine behaalt platinum AWS-certificaat

ROTTERDAM – Chaudfontaine heeft het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement behaald van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Dat is de hoogst haalbare score binnen dit certificaat. Duurzaamheid staat bij de minaarwater bottelarij bovenaan de prioriteitenlijst. Deze heeft ook de ambitie om tegen 2023 als één van de eerste Europese Coca-Cola productielocaties CO2-neutraal te zijn.

Bescherming van bronnen is al jaren een hoofdfocus voor Chaudfontaine, om zo de hoogste kwaliteit en minimaal watergebruik te kunnen verzekeren. Om dit te bereiken is er sinds 2008 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in 590 maatregelen om het wingebied van 250 hectare te beveiligen tegen, en vrijwaren van vervuiling. De mogelijke bronnen van verontreiniging in het wingebied van 250 hectare rondom de productie-site, zijn in kaart gebracht en aangepakt.

Certificering
In 2013 behaalde Chaudfontaine al het gouden EWS-certificaat (European Water Stewardship). De nieuw behaalde certificering is van het AWS. Dit is een organisatie die wereldwijd actief is en samenwerkt met bedrijven, NGO’s en overheden. De AWS-standaard is een wereldwijd systeem van regels rondom onder meer waterbeheer, duurzame waterbalans en waterkwaliteit.

Ambities van Coca-Cola
Het behalen van deze certificering sluit aan bij de ambities van Coca-Cola European Partners (CCEP) om in 2040 in de gehele keten klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil Coca-Cola in 2030 al het water dat wordt gebruikt in de dranken en fabrieken teruggeven aan de natuur. In Nederland zal de fabriek van de multinational in Dongen vanaf 2023 volledig CO2-neutraal zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops