Erwin Wunnekink nieuwe voorzitter FrieslandCampina

AMERSFOORT - FrieslandCampina heeft Erwin Wunnekink benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij neemt het voorzitterschap met ingang van 16 juni 2021 over van Frans Keurentjes. Sandra Addink-Berendsen zal de functie van vicevoorzitter invullen.

Wunnekink heeft een melkveebedrijf in Haarlo en is sinds december 2009 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina. In december 2016 is hij benoemd tot vicevoorzitter. Addink-Berendsen is vanaf 2014 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen. Zij heeft een melkveebedrijf in Markelo.

Frans Keurentjes: “Ik ben trots op wat we de afgelopen roerige jaren samen in de coöperatie hebben bereikt, ook al was het niet altijd even makkelijk. Denk aan de coöperatieve visie Melk met Meerwaarde, de stappen die we hebben gezet op het gebied van verduurzaming van FrieslandCampina en de zuivelsector en de wijze waarop we het gesprek met elkaar zijn aangegaan. Wat me het meest zal bijblijven zijn de persoonlijke gesprekken over de grote uitdagingen waar we als sector voor staan en wat we daarin als coöperatie kunnen betekenen.”

Bron: Levensmiddelenkrant