FNLI: ‘Import en export gaan goed, lange termijn onzeker’

(CORONANIEUWS) DEN HAAG - Terwijl COVID-19 samenlevingen wereldwijd bijna stil heeft gelegd, gaat de economie en daarmee ook de internationale handel door. Nederland is bij uitstek een exportland als het op voedsel aankomt. Levensmiddelenkrant peilt de status van import en export bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

De voedings- en genotsmiddelenindustrie exporteerde met 34,5 miljard euro het meest van alle bedrijfstakken, blijkt uit de meest actuele cijfers, afkomstig van het CBS. In 2018 bedroeg voeding daarnaast bijna een tiende van de totale import van goederen. De landen waar Nederland zaken mee doet, met name buurlanden, zijn minstens even hard getroffen als Nederland door de coronacrisis, maar de handel gaat door.

Goede doorstroom
“Tot nu toe gaat het zowel in Nederland als elders binnen Europa goed”, vertelt Pascal Hopman, woordvoerder van de FNLI. “Het algemene beeld voor nu is dat er nog een goede doorstroom is. Er zijn bijvoorbeeld ook de zogenoemde ‘Green Lanes’ aangewezen, om oponthoud in de logistiek zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. Voor Nederland is het cruciaal dat de doorstroom blijft, dus dat grenzen open blijven. Niet alleen de buitengrenzen van Nederland, maar ook alle grenzen binnen de EU én daarbuiten.”

Een andere belangrijke handelspartner van Nederland is China, waar een tijdlang catastrofale beelden vandaan kwamen. Ondertussen liggen de VS onder een vergrootglas in landelijke media. “De handel met deze landen loopt tot nu toe over het algemeen nog naar behoren”, stelt Hopman gerust.

Hinder
“Met China is er wel enige tijd hinder geweest daar waar het ging om het verschepen van goederen vanuit dat land. Voor de import- en exportactiviteiten is het zoals aangegeven van groot belang dat de grenzen met de landen binnen én buiten de EU open blijven. Voor nu is het beeld dat de doorstroom er nog altijd is, maar voor de langere termijn zijn er wel meer onzekerheden. We zijn afhankelijk van mondiale ontwikkelingen en eventuele nationale maatregelen van andere landen. En blijven leveranciers in andere landen wel leveren? De FNLI is met alle betrokken partijen in contact en houdt alle ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend in de gaten.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant