Kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet moet boeren stimuleren duurzaam te ondernemen

FrieslandCampina investeert 24 miljoen in duurzaamheid

AMERSFOORT – Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf extra te stimuleren, maakt FrieslandCampina jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar binnen een nieuw programma. Dat maakt de producent bekend. Hoe hoger leden-melkveehouders binnen het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet scoren, hoe hoger de vergoeding.

Deze extra investering is in lijn met FrieslandCampina’s strategie. “FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en we streven naar een CO₂-neutrale keten”, zegt ceo Hein Schumacher. “Dat is hard werken en dat doen onze leden dan ook. Zij kozen er in 2014 al voor om elkaar tot nog betere duurzaamheidsprestaties aan te zetten, waarbij het meest uitgekeerd wordt aan de beste presteerders. Zij verduurzamen dus al jaren en dat levert al veel op.”

De voorman ziet de financiële impuls van 24 miljoen euro per jaar als stimulans voor meer. “Omdat we op allerlei onderdelen, van uitstoot van verschillende broeikasgassen tot dierenwelzijn, op boerderijniveau monitoren hoe onze leden presteren, kunnen we ook heel specifiek belonen. Als onze klanten hier ook in blijven investeren, zoals via de hogere vergoeding voor On the way to PlanetProof-zuivel, kunnen onze leden nog verder verbeteren.”

Meerprijs
In 2019 investeerde FrieslandCampina in duurzaamheidsprojecten op en rondom het erf, onder meer gefinancierd uit de meerprijs die aan retailers gevraagd werd voor zuivel onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Leden kunnen deelnemen aan workshops als ‘Winnen met Klimaat en Natuur’, met inmiddels al ruim 5.000 deelnemers.

FrieslandCampina wil deelnemers zo helpen met de overstap naar hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon en mest. Een extra stimulans zijn hogere prijzen voor de door de onderneming afgenomen groene stroom van deze boeren. Ook werden de eerste vrachtwagens die de melk ophalen voorzien van schonere brandstof, in de vorm van LNG en elektriciteit.

Altijd inzage
Foqus planet meet onder meer de milieu-impact van een melkveebedrijf, zoals de hoeveelheid zelf geproduceerd voer (eiwit van eigen land), broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans, ammoniakemissie en blijvend grasland, maar ook dierenwelzijn en -gezondheid. De leden van FrieslandCampina kunnen 24/7 inzien hoe ze op de verschillende onderdelen scoren. De hoeveelheid punten in combinatie met de hoeveelheid geleverde melk beïnvloeden onder meer de toeslag.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops