Versterking economie van Arnhemse wijk Lombok

Hoogvliet opent zeventigste winkel

ARNHEM - Hoogvliet opent in samenwerking met een Arnhemse buurt een ‘groene’ supermarkt. Dit wordt de zeventigste winkel voor de formule. “Het bijzondere is dat de bewoners en ondernemers in de buurt hebben meegedacht over het ontwerp van de supermarkt”, vertelt Riny Kouwer, acquisiteur van Hoogvliet.

Door: Frits van Wolveren

Over de realisatie van dit nieuwbouwproject in Arnhem spreekt Levensmiddelenkrant met Kouwer en Bram Loggers, algemeen directeur bij Hoogvliet. De bouw is volgens hen een schoolvoorbeeld van de versterking van de wijkeconomie. Loggers: “In veel wijken, winkelcentra of shoppingmalls is de supermarkt de ‘trekker’ van de klantenstromen. Op de bedoelde locatie in de wijk Lombok was sprake van leegstand. Er bevond zich jarenlang een garage, maar die is inmiddels gesloten. Op korte afstand ligt een gerenoveerde villa, die een horecabestemming krijgt. Kortom, een en ander sloot qua beleving niet goed op elkaar aan. Voordat we met een plan kwamen, hebben we eerst een vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de wijk Lombok snel verandert qua samenstelling van de bewoners. En de voormalige koepelgevangenis die hier ook dichtbij is gevestigd, wordt een hotel.”
Hoogvliet kwam met dit idee op het moment dat de gemeente Arnhem de wijk nieuw leven in wilde blazen.

Zeventigste filiaal
Het is de eerste supermarkt van Hoogvliet in Arnhem en het wordt tevens het zeventigste filiaal van de formule in Nederland. Het zijn onder meer deze feiten die de opening tot een mijlpaal maken. “We zijn al jaren bezig met dit project. Sinds de opdracht aan het architectenbureau in 2009, de presentatie van de eerste plannen door projectontwikkelaar Arthur Armstrong aan de gemeente en Hoogvliet, en de uiteindelijke realisatie is inmiddels tien jaar verstreken. Er was aanvankelijk veel kritiek van de buurtbewoners op de plannen voor een supermarkt”, vertelt Kouwer. In de buurt bevindt zich nu nog de Spar-supermarkt van Cyriel van Gorkum. In het nieuwe plan komt hij bij Hoogvliet in dienst en gaat de buurtsuper dicht.

Klankbordgroep
In eerste instantie was er sprake van de aanleg van een ondergrondse supermarkt, maar daar reageerden buurtbewoners niet positief op. Kouwer: “Er zijn toen meerdere bijeenkomsten georganiseerd door een klankbordgroep. Hierin zaten buurtbewoners, buurtondernemers, de gemeente, projectontwikkelaar Armstrong en vertegenwoordigers van het economisch onderzoeks- en adviesbureau Seinpost.” De partijen vonden elkaar uiteindelijk in een nieuw ontwerp waarin de meeste wensen werden vervuld.

Bovengrondse
Kouwers: “De ideeën van de klankbordgroep kregen een plek, want er is gekozen voor een bovengrondse supermarkt en een ondergrondse parkeergarage. Tevens werden aanpassingen in het ontwerp aangebracht in verband met het uitzicht van bewoners op het pand en is de hoogte van de dakrand aangepast. De supermarkt is uitgevoerd met een duurzaam groen sedum dak en groene gevels, waardoor het natuurlijke karakter wordt onderstreept. Bovendien is een passage met lichtkoepels gecreëerd, een wandelgebied, dat de verbinding vormt met winkels aan de Oranjestraat. Ook is in het nieuwe ontwerp rekening gehouden met een betere bereikbaarheid met de fiets.
Verder is er door de keuze van de locatie van laden en lossen ervoor gezorgd dat de bevoorrading van de winkels zo min mogelijk overlast geeft. Ten slotte is de gemeente bereid geweest om een speciale afslag op de Utrechtseweg aan te leggen, waardoor het verkeer een stuk veiliger zal worden.” De supermarkt opent op 28 november aan de Utrechtseweg in Arnhem.