Ierse Origin Green-programma breidt doelstellingen uit | Levensmiddelenkrant

‘Retailers verlangen steeds meer aanvullende duurzaamheidsgaranties’

Ierse Origin Green-programma breidt doelstellingen uit

DUBLIN - Het Ierse nationale duurzaamheidsprogramma Origin Green gaat aangesloten foodproducenten vanaf 2019 verplichten om doelstellingen te formuleren op het gebied van verpakkingen en het verbeteren van de voedingswaarden van producten.

Dit zegt Michael Maloney, directeur van Origin Green. In een interview met Levensmiddelenkrant belicht hij Ierlands grootste actuele ambities op duurzaamheidsgebied en de meerwaarde hiervan voor Nederlandse retailers.

Zit het aantal aan Origin Green deelnemende Ierse producenten in de lift?
“Jazeker. Het huidige aantal geverifieerde leden van Origin Green is de afgelopen jaren stevig gegroeid naar in totaal 345 op dit moment. De totale hoeveelheid deelnemende Ierse fabrikanten bedraagt ruim 590. De niet-geverifieerde bedrijven zijn zich nog aan het voorbereiden op hun definitieve deelname aan het programma. Zij hebben inmiddels duurzame doelstellingen geformuleerd en zijn bezig met het opstellen van concrete businessplannen op dit terrein. Vandaag de dag strekt Origin Green zich uit tot bijna elke sector van de Ierse voedingsmiddelenindustrie. Van boer tot viskweker en van slager tot vlees-, zuivel- en drankproducent. Zo hebben zich sinds de start van Origin Green in 2012 ook al ruim 55.000 boerderijen aangesloten. De meeste aangesloten producenten zijn afkomstig uit de drankensector, gevolgd door seafood, zuivel en vlees. De geverifieerde en deelnemende leden zijn goed voor meer dan 90 procent van de Ierse export van producten.”

Welke toegevoegde waarde heeft het huidige programma voor Nederlandse retailers?
“Origin Green biedt retailorganisaties én groothandels de garantie dat Ierse leveranciers van kwalitatief hoogstaande producten en dranken duurzaamheid op uiteenlopende gebieden in hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd. Als zij met deze leveranciers in zee besluiten te gaan, dan kunnen retailers rekenen op een hecht en langdurig partnership. Zo wordt niet alleen vastgelegd welke producten zij afnemen, maar ook nadrukkelijk gekeken welke andere specifieke duurzaamheidsbehoeften zij hebben en welke verdere stappen zij zelf op dit gebied kunnen zetten. Ierse producenten weten steeds beter wat deze wensen zijn en wat er wat dat betreft allemaal speelt op de Nederlandse markt.”

Neemt hun duurzaamheidsbehoefte naar uw overtuiging toe?
“Recent is voor het eerst sinds jaren een wereldwijd markt- en consumentenonderzoek uitgevoerd in alle landen, waarnaar Ierland producten en dranken exporteert. Hieruit komt naar voren dat in onze belangrijkste traditionele afzetmarkten, waaronder Nederland, de duurzaamheidsbehoefte sterk groeit. Anno 2018 voert deze behoefte onder retailers én consumenten verder dan voedselveiligheid. Dit is een basisvoorwaarde, maar geen usp meer bij de fabricage van producten. Naast voedselveiligheid verlangen retailers steeds meer aanvullende garanties, onder meer op het gebied van dierenwelzijn, voedingswaarden, CO2-uitstoot en het beperken van het gebruik van plastic verpakkingen. Nederlandse consumenten zijn bijvoorbeeld zeer kritisch op de dierenwelzijnsaspecten van vleesproducten.”

Welke ambities heeft Origin Green?
“We zijn voortdurend bezig met de verdere ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van ons nationale programma en het aanscherpen van onze standaarden en criteria op duurzaamheidsgebied. Dit doen we nu bijvoorbeeld aan de hand van de positief-kritische feedback die we hebben ontvangen van inkopers en categorymanagers van internationale supermarktketens tijdens het eerder dit jaar georganiseerde evenement Marketplace International in Dublin. Belangrijkste doel van dit vijfdaagse evenement was het in contact brengen van retailers en groothandels uit de hele wereld met Ierse food- en drankproducenten. Ook de komende jaren blijft Origin Green trouwens een business-to-businessfocus houden. Het is namelijk erg lastig om hiermee een Iers duurzaamheidslabel voor de consument te bouwen.”

Het duurzaamheidsprogramma is afgestemd op de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Kunt u dit nader toelichten?
“Als uniek nationaal duurzaamheidsprogramma stimuleert Origin Green de Ierse voedingsmiddelenindustrie om haar steentje bij te dragen aan het behalen van deze doelstellingen van de Verenigde Naties. Drie jaar geleden hebben 193 leden van de Verenigde Naties de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 vastgesteld. Deze agenda bevat 17 ontwikkelingsdoelen op dit terrein. Deze doelen beschrijven in feite de taken die er voor de wereld liggen om armoede te bestrijden, om de planeet te beschermen en om welvaart voor iedereen te creëren. Het Origin Green-programma en de aangesloten fabrikanten en andere leden dragen bij aan 9 van de 17 doelen. Dit zijn gezondheidszorg en welzijn voor iedereen, schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen, veilige, veerkrachtige en duurzame steden, duurzame consumptie en productie, de aanpak van klimaatverandering, het beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en de zeeën, het beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit en het versterken van het mondiaal partnerschap.”

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor 2019?
“We gaan bij Origin Green aangesloten fabrikanten vanaf volgend jaar verplichten om ook concrete doelstellingen te formuleren op het gebied van verpakkingen en het verbeteren van de voedingswaarden van hun producten. Zij moeten aantoonbare stappen zetten in het verminderen van het plasticgebruik bij verpakkingen en in het toepassen van bio-afbreekbare verpakkingsmaterialen. Ook moeten zij werk maken van suiker-, zout- en vetvermindering in producten. Voor retailers én consumenten in de hele wereld vormen afbreekbare verpakkingen en voedingswaarden de laatste jaren namelijk steeds belangrijkere criteria. Origin Green vindt het als landelijk duurzaamheidsprogramma essentieel om met zijn tijd mee te gaan.”

Welke toekomstige exportmogelijkheden ziet u voor Ierse producten op de Nederlandse markt?
“Nederland is op dit moment het op vier na belangrijkste exportland in de wereld voor Ierse producten. Vooral Ierse rundvleesproducten en zuivelspecialiteiten genieten een steeds grotere populariteit onder Nederlandse consumenten. Onderzoek van GfK onderstreept dat Nederlanders dit vlees beschouwen als een product van topkwaliteit, dat is geproduceerd op een milieuvriendelijke manier. De natuurlijke, groene herkomst van ons vlees en zuivel vormt voor een toenemend aantal consumenten in Nederland een usp. Jullie land is voor onze foodproducenten een buitengewoon interessante afzetmarkt met veel potentieel. Nederlandse consumenten staan namelijk steeds meer open voor kwalitatief hoogstaande en innovatieve foodproducten van Ierse origine. Producten die uiteenlopen van vlees, zuivel, whiskey en bier tot ambachtelijk bereide specialiteiten.”

Bron: Levensmiddelenkrant