Grote impact coronapandemie op categorie

‘Je reinigt voor een gezonde leefomgeving, zeker nu’

ZEIST - Levensmiddelenkrant bespreekt de ontwikkelingen in de was- en reinigingscategorie en de nieuwe rol van de branchevereniging met Hans Razenberg, directeur van de NVZ. Vroeger stond NVZ voor de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, sinds 2015 heeft de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines een nieuwe naam: NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam.

Wat is de impact geweest van het coronavirus voor de schoonmaakbranche?
“Het heeft hele wisselende effecten. Aan de ene kant worden er veel meer schoonmaakproducten verkocht in de supermarkten, dat zien we aan de verkoopcijfers. Euromonitor signaleert deze trend door heel Europa. Veel consumenten geven aan meer behoefte te hebben aan hygiëne, wat natuurlijk logisch is met dit virus. Het is een gezondheidscrisis die je weliswaar niet kan uitsluiten met een goede hygiëne, maar het helpt wel enorm."

"De meeste consumenten weten ook dat hygiëne niet te bereiken is zonder schoonmaakmiddelen. Aan de andere kant gaat het met de professionele schoonmaak nu natuurlijk veel minder. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande kantoorpanden, waar nu niet wordt schoongemaakt.”

Uit Europees onderzoek bleek onlangs (juni 2020) dat een groot deel (34 procent) van de ondervraagden) niet inziet dat een goede hygiëne niet mogelijk is zonder was- en reinigingsmiddelen. Hoe rijmt u dat met de huidige coronacrisis?
“Dat bevreemdt ons ook. Mensen zeggen hygiëne belangrijk te vinden, maar benutten vervolgens niet de juiste schoonmaakmogelijkheden. Wassen en reinigen doe je uiteindelijk niet voor de lol, maar voor een goede hygiëne. Dat is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, zeker nu. Daar hoort ook een goede communicatiestructuur vanuit de sector bij. Dat is echt heel essentieel om het belang van de juiste was- en reinigingsmiddelen duidelijk te maken. Niet zozeer om meer te verkopen. Als consumenten de waarde inzien en begrijpen waar en wanneer een desinfectiemiddel nodig is, gaan ze vanzelf wel meer kopen."

"Men is meer gaan poetsen, helemaal sinds de coronacrisis, maar lang niet altijd op de juiste plekken. Het is belangrijk om goed na te denken over de risicoplekken en -momenten. Om een voorbeeld te geven: bij mij kruipt er niemand meer over de vloer, want ik heb geen hond en geen kinderen. Dat betekent dat je de vloer op andere momenten moet schoonmaken. Het is maar een simpel voorbeeld, maar wel heel duidelijk. Je moet goed nadenken over wat, hoe en wanneer je schoonmaakt.”

Wat is de rol van de NVZ daarin?
“Vijf jaar geleden heeft de NVZ een interne herstructurering doorgevoerd. We hebben de NVZ daarvoor geherpositioneerd als kenniscentrum van drie waarden: schoon, hygiënisch en duurzaam in plaats van meer een ‘traditionele’ belangenbehartiger van een industriesector. De belangrijkste vraag daarbij was: wat willen wij bereiken?"

"Ten eerste dat steeds meer consumenten de waarde gaan inzien van een schone, duurzame en hygiënische leefomgeving. Ten tweede willen wij duidelijk maken dat goede was- en reinigingsmiddelen hiervoor cruciaal zijn. Dit doen we samen met onze partners zoals schoonmaakbedrijven, medische bedrijven en het RIVM. Communicatie is hierin de sleutel. Al met al hebben we een meer educatieve rol op ons genomen en proberen we dit duidelijk naar de buitenwereld te communiceren.”

Wat zijn de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen in de was- en reinigingsbranche?
“Dat we nu met een pandemie te maken hebben, komt niet helemaal uit de lucht vallen. We krijgen steeds vaker te maken met virussen en daarnaast worden veel bacteriën resistenter voor antibiotica. Kortom, de waarde van goede hygiëne neemt daardoor alleen maar toe. De NVZ ontwikkelt daarom meer educatieprogramma’s en voorlichtingsmateriaal, afgestemd op de consument. Consumenten zullen een grotere bijdrage moeten leveren aan een schone, duurzame en hygiënische leefomgeving."

"Dat kun je niet alleen bij het bedrijfsleven en de overheid neerleggen. Consumenten kunnen bijvoorbeeld hun wasmachines beter onderhouden, dan kunnen zij er ook langer mee doen. Ik zeg wel eens voor de grap dat wij daarin in een lange traditie staan. Ramses II wilde vroeger namelijk zijn koninklijke gewaden vaker gebruiken en liet daarom zeep ontwikkelen."

"Daarnaast is de was- en reinigingsbranche al jaren bezig met verduurzamen. Al voordat andere branches het woord in de mond namen, waren wij er al mee bezig. Daarvoor hebben wij met de Europese koepelorganisatie International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.) de Charter Sustainability Procedures opgesteld. Dat een bedrijf als Unilever onlangs aankondigde dat het een miljard euro vrijmaakt voor zijn Clean Future-programma is een mooi voorbeeld van wat deze duurzame procedures op kunnen leveren.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.