Jumbo blikt vooruit op 2021

VEGHEL - In 2021 bestaat Jumbo 100 jaar en blikt in hun jaarverslag van 2020 vooruit. De formule erkent dat ze een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die het belang van extra omzet overstijgt. Dit is afgelopen jaar extra duidelijk geworden.

In het jubileumjaar van de formule zal dit besef ook de boventoon voeren. Bij alle nieuwe initiatieven die ze ontplooien vragen ze zich af hoe de klant er beter van wordt. Met deze inzet willen de formule het honderdjarige bestaan kracht bijzetten en het omzetdoel van 10 miljard euro realiseren. Jumbo gaat ervan uit dat de extra maatregelen in 2021 nog enige tijd zullen blijven. Het bedrijf vindt het verdere beloop van de pandemie lastig te voorspellen, maar rekent op een geleidelijke normalisering van het dagelijkse leven.  

Winkelopeningen en uitbreidingen
Ook dit jaar wil de formule met grootschalige winkelvernieuwingen inspelen op de veranderende klantwensen. Nieuwe winkelopeningen zijn met name gepland op gewilde stadslocaties en in België. Voor 2021 gaat de formule uit van circa tien nieuw te openen supermarkten in België, waarmee het totaal de twintig nadert. De verwachting is dat in België op termijn ruimte is voor zo’n honderd Jumbo winkels. Volgens het bedrijf presteren de winkels in België boven verwachting.

Voor zes locaties op NS-stations ontwikkelt Jumbo een gezamenlijk winkelconcept met Hema. Jumbo neemt hiervoor het foodaanbod voor haar rekening. Ook de online capaciteit zal dit jaar verder groeien. Afgelopen jaar was het al noodzakelijk voor de formule om de onlinecapaciteit verder uit te breiden. In 2021 zal Jumbo daarom tien nieuwe bezorghubs openen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.  Jumbo blijft ook eigenaar van het La Place merk en zal zich in 2021 richten op de uitbreidingsplannen van de La Place Express gemaksformule en de introductie van nieuwe La Place producten in de Jumbo winkels.

Duurzaamheidsdoelen
De formule heeft verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering en het assortiment hoog op de agenda staan. Het overkoepelende doel hierbij is het in balans brengen van de belangen voor mens, dier en milieu. Zo wil Jumbo zich inzetten voor het verder verminderen van voedselverspilling, afval en verpakkingen, een ruimere beschikbaarheid van betaalbare gezonde producten, het stimuleren van een gezonde leefstijl, bevordering van eerlijke en duurzame voedselketens, goed werkgeverschap, en een plezierige en veilige werkplek.

Bron: Levensmiddelenkrant