Lidl gaat 3 sterren Beter Leven-kaas verkopen

HUIZEN – Lidl zal vanaf september kaas met 3 sterren Beter Leven-keurmerk gaan verkopen. Deze kaas heeft het maximale aantal sterren gekregen van het keurmerk dat door de Dierenbescherming is ontwikkeld. De formule ziet het als een concrete stap richting de verduurzaming van het assortiment, om een duurzame leefstijl voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken.

Het gaat in eerste instantie om drie soorten biologische kaas: een stuk jong belegen van 450 gram, een stuk extra belegen van 420 gram en jong belegen kaasplakken van in totaal 175 gram.

Dierenwelzijn
Volgens Lidl zijn de eisen van het 3 sterren Beter Leven-keurmerk op zuivel ‘recentelijk flink aangescherpt’, op het gebied van dierenwelzijn, maar ook op het gebied van milieu, natuur en biodiversiteit. Beter Leven werkte hiervoor samen met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu. Wat het dierenwelzijn betreft: de melkkoeien krijgen meer ruimte in de stallen, comfortabele en grotere ligplekken en meer drink- en voederplaatsen, waar de kuddedieren samen kunnen eten en drinken. De koeien staan tenminste 180 dagen per jaar en 8 uur per dag in de weide. De extra criteria op het gebied van milieu en biodiversiteit houden bijvoorbeeld in dat de boeren zorgen voor meer kruidenrijk grasland, waardoor het mogelijk is af en toe rustperiodes in te lassen. In deze rustperiodes kunnen weidevogels ongestoord broeden. Ook gebruiken ‘3-sterrenboeren’ zoveel mogelijk lokaal voer.

Verduurzamingstraject
De boeren die de melk voor de 3 sterren Beter Leven-kaas gaan leveren voldoen al aan de eisen van het wettelijke biologische keurmerk, laat Lidl weten. De komende maanden ‘gaan ze hard aan de slag met het verder verduurzamen van hun bedrijf’, om naar verwachting uiterlijk 30 september 2022 aan alle eisen van het 3 sterren Beter Leven-keurmerk te voldoen. Duurzaamheidsadviseur bij Lidl Nederland Rebekah Simmons zegt hierover: “We vinden het belangrijk dat wij, als de derde grootste supermarkt van Nederland, de boer ondersteunen in verduurzamingstrajecten. Daarom geven wij onze 3 sterren Beter Leven melkveehouders de zekerheid die noodzakelijk is voor de benodigde duurzaamheidsinvesteringen. Dit doen wij door een nauwe, lange-termijn samenwerking met elkaar aan te gaan en een meerprijs te betalen”.

Bron: Levensmiddelenkrant