Onderzoek stelt fabrikanten e-sigaretten gerust

AMSTERDAM - Het Amerikaanse agentschap voor volksgezondheid, het Center for Disease Control and Prevention (CDC), adviseert niet langer om volledig af te zien van het gebruik van legitieme elektronische sigaretten en vapingproducten. 

Op 8 november adviseerde het CDC, naar aanleiding van een plotse uitbraak van longaandoeningen bij Amerikaanse gebruikers van bepaalde e-sigaretten, om alle e-sigaretten en vapingproducten te vermijden, maar dat achten ze nu niet meer nodig.

Onderzoek
Uit een eerste onderzoek verricht door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) in december vorig jaar viel af te leiden dat THC in combinatie met vitamine e-acetaat, stoffen die overigens verboden zijn in België en Nederland, de oorzaak was van de longaandoeningen die geassocieerd worden met het gebruik van e-sigaretten of vapingproducten. Maar omdat nog aanvullend onderzoek nodig was, adviseerde het CDC om voor alle veiligheid alle gebruik van elektronische sigaretten en vapingproducten te vermijden. 

Nader onderzoek verricht door de FDA bevestigt dat de gevallen gerelateerd zijn aan het gebruik van THC in combinatie met vitamine e-acetaat. De stoffen zijn bovendien verkregen op de zwarte markt en niet via erkende fabrikanten. Op basis van deze nieuwe studies, trekt het CDC nu het oorspronkelijk advies in om alle e-sigaretten en vapingproducten te vermijden.

Bron: Levensmiddelenkrant