Pensioenprotesten zitten Casino dwars

PARIJS - Supermarktconcern Casino is negatiever geworden over de resultaten op de Franse thuismarkt. Onder andere aanhoudende protesten wegens pensioenhervormingen zitten de supermarkten dwars.

Het bedrijf gaat er nu vanuit dat de operationele winst in Frankrijk, de grootste markt voor Casino, vorig jaar met 5 procent is gestegen. Aanvankelijk ging het concern uit van een toename met 10 procent.

Casino, ook het moederbedrijf van MonoPrix en Géant Hypermarkets, boekte in het vierde kwartaal een omzet van 9,2 miljard euro. Dat is een daling van 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit kwam mede doordat Casino onderdelen van de hand heeft gedaan om zijn schuldenlast te verlichten.

Autonome basis
Op autonome basis, zonder invloed van desinvesteringen of overnames, was er sprake van 3,6 procent groei. Hierbij moest Casino het vooral hebben van een autonome omzetgroei in Latijns-Amerika. In Frankrijk liepen de verkopen op autonome basis juist terug

In heel 2019 steeg de omzet met 0,9 procent tot 36,6 miljard euro. Op autonome basis was er sprake van 4,2 procent groei.

Bron: ANP