Spa gaat Bredase jongeren stimuleren water te drinken

BREDA - In de Bredase JOGG-wijk Heuvel werken de gemeente Breda, GGD West-Brabant en Spa Nederland de komende maanden samen om het drinken van water onder jongeren van 0-12 jaar te stimuleren.

Via onderzoek brengen ze in kaart welke specifieke kansen er zijn om jongeren te helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Zo ontstaat er inzicht in de sociale omstandigheden van de kinderen en de positieve rol die scholen, sportclubs, ouders en bedrijven kunnen spelen. De samenwerking tussen Spa en JOGG Breda is onderdeel van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en in het bijzonder de campagne ‘DrinkWater’. Deze campagne laat jongeren zien dat water drinken een gemakkelijk, aantrekkelijk en gezond alternatief is voor drankjes met veel calorieën. In de wijk Heuvel is al in een eerder stadium een watertappunt gerealiseerd om het drinken van water te bevorderen.

Uitrol
De Bredase wijk Heuvel is als JOGG-wijk een proeftuin voor publiek-private samenwerkingen in de strijd tegen obesitas. De samenwerking met Spa en daaruit voortkomende projecten kunnen bij succes worden voorgedragen voor landelijke uitrol. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht vaak leidt tot slechtere leerprestaties, meer depressie en maatschappelijke uitval. In de wijk Heuvel ligt het percentage overgewicht ruim boven het gemiddelde Bredase percentage en ook is de wijk eerder al aangemerkt om een ‘Gezonde Wijk’ te worden.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops