‘Supermarkt en speciaalzaak: geen investering in nieuwe weegschalen’

WOERDEN - Het ministerie van VWS heeft duidelijkheid gegeven over de definitie van ‘winkel verpakte producten’. Hierdoor hoeven ondernemers met een supermarkt of speciaalzaak geen investeringen te doen in hun weegschalen.

Hiermee is ook de verplichte voedingswaardedeclaratie, die in 2016 op de agenda staat, voor deze categorie product(aanbieders) van de baan. Het Vakcentrum zegt geruime tijd zeer constructieve gesprekken te hebben gevoerd met het ministerie en de NVWA over deze kwestie en is tevreden met de uitkomst, die zij heeft weten uit te onderhandelen.

Mondeling
In de winkel verpakte producten worden beschouwd als ‘niet-voorverpakt’ bij de interpretatie van de EU Verordening Productinformatie. Dit betekent dat etiketten van deze producten vanaf 13 december niet aangepast hoeven te worden. Zo hoeven ondernemers niet naar aanleiding van deze wetgeving investeringen te doen in hun weegschalen. Voor niet-voorverpakte producten moet wel allergeneninformatie beschikbaar zijn. Deze informatie hoeft echter niet per se op het etiket te staan, maar mag bijvoorbeeld ook mondeling worden verstrekt of op een bordje in de winkel.

Duidelijkheid
Met het oog op de nieuwe Europese etiketteringswetgeving is er nu dus duidelijkheid in de wijze waarop wordt omgegaan met de definities ‘voorverpakt’ en ‘niet-voorverpakt’. De regel dat alle winkelverpakte producten worden beschouwd als ‘niet-voorverpakt’ kent één uitzondering: (zelf)bereide producten die in bevroren toestand worden verkocht. Deze producten worden wel beschouwd als ‘voorverpakt’.

Pijnpunt
Het Vakcentrum zegt zeer tevreden te zijn met deze interpretaties. De koepelorganisatie voor zelfstandigen heeft vanaf het begin de pijnpunten onder de aandacht gebracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Dit heeft uiteindelijk geleid tot deze conclusie. Een fantastische ontwikkeling voor ondernemers”, aldus het Vakcentrum in een reactie.

Hier treft u de tekst aan zoals die op de site van het Vakcentrum is te vinden, inclusief verdere uitleg en voorbeeldbrieven om leveranciers op te roepen allergeneninformatie  te verstrekken voor ‘niet-voorverpakte producten’ en/of om de etiketten van ‘voorverpakte producten’ aan te passen.

 

Bron: Levensmiddelenkrant & Out.of.Home Shops