Udea zet stappen richting klimaatneutrale supermarkt

VEGHEL – Udea ondertekent een langdurige overeenkomst met zes boeren om de CO2-uitstoot te compenseren via carbon farming. Dit sluit aan bij de ambitie van de groothandel om zo snel mogelijk 100 procent klimaatneutraal te opereren.

Carbon Farming, ofwel het vastleggen van koolstof in de bodem in organische stof, heeft agrarische voordelen. Zo kan het zorgen voor een goede bodemstructuur en een divers bodemleven.

Lange termijn
De biologische groothandel kijkt bij dit project niet alleen naar de impact, maar ook naar de mogelijkheid om het op te schalen, zodat in de toekomst andere bioboeren kunnen aansluiten. Hoewel Udea op verschillende gebieden stappen zet om de klimaatimpact te verkleinen wil het bedrijf de impact van de carbon footprint, van voornamelijk het vrachtwagenpark, in kaart brengen. Deze week voeren experts van Topsector Logistiek een nulmeting uit. Vervolgens gaan ze in samenwerking met de aangesloten biologisch boeren en klanten een plan opstellen met maatregelen die nodig zijn om volledig klimaatneutraal te werken.

Maatregelen
Agro-specialist René Oosting vertelt dat er onder meer wordt gewerkt aan het compenseren van CO2-uitstoot door te beginnen met agro forestry, een betere bodem, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer. “Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garandeert Udea met het bezegelen van deze overeenkomst voor Carbon Farming de participerende boeren een duurzame samenwerking en dat is natuurlijk ook een prettige gedachte voor de volgende generaties boeren van deze familiebedrijven”, vult de agro-specialist aan.

Samenwerken met boer en klant
Omdat op verantwoorde manier en klimaatneutraal ondernemen verder gaat dan het verlagen van de carbon footprint kiezen Udea, Ekoplaza en Marqt voor een integrale, holistische aanpak. Hierbij wordt aandacht geschonken aan een gezond bodemleven, met de focus op dierenwelzijn, biodiversiteit en korte ketens. Ceo Erik Does: “Een recente enquête onder onze klanten wees uit dat ze graag willen participeren in onze klimaatprojecten. De komende maanden werken we samen met deze zes bioboeren een aantal ideeën uit. Deze ideeën gaan over hoe en waar we onze klanten mee kunnen laten doen aan het compenseren van onze en hun eigen carbon footprint, zodat je als consument ook echt directe impact kunt maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant