Interview met Taco Juriaanse over de trends en ontwikkelingen in de frisdranken-, water- en sappenbranche

‘We zitten op de drempel om gezonde keuzes mainstream te maken’

[SPECIAL WARME EN KOUDE DRANKEN] DEN HAAG - Levensmiddelenkrant spreekt met Taco Juriaanse, directeur branchevereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), over de huidige ontwikkelingen in de branche en de rol van de vereniging in de maatschappelijke veranderingen.

FWS legt de nadruk op twee onderwerpen: gezondheid en duurzaamheid. Eind juli is de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes ingegaan, om te voorkomen dat de flesjes in het milieu terechtkomen. Na inzameling worden de kleine flesjes gerecycled. Daarnaast is suiker- en caloriereductie nog steeds een veelbewogen onderwerp. Deze onderwerpen staan centraal en blijven relevant. Juriaanse ziet in dat het belangrijk is voor FWS dat er een wisselwerking is tussen de leden (fabrikanten), FWS en relevante maatschappelijke onderwerpen. Juriaanse legt uit dat FWS als ‘maatschappelijke antenne’ voor de branche werkt. Juist die rol is wat de vereniging volgens de directeur succesvol maakt.

Statiegeld kleine flesjes
Op het gebied van duurzaamheid is de invoering van statiegeld op kleine flesjes tot dusver een succes, stelt Juriaanse. Het doel van de nieuwe statiegeldregel is om zwerfafval terug te dringen. Hoewel er nog geen uitgebreide onderzoekuitslagen zijn, is de feedback tot nu toe positief. “Maatschappelijke spelers die afval rapen en tellen zien nu al dat er een forse reductie van plastic flesjes in het zwerfafval is. Dat was het doel van de maatregel vanuit de politiek. Daarnaast hebben we ook het doel om het plastic terug te krijgen, zodat we dat kunnen hergebruiken om nieuwe flesjes van gerecycled materiaal te maken”, zegt de directeur. “Voor fabrikanten is de nieuwe regel om twee redenen van belang. Voor hen is het maken van plastic flesjes essentieel voor de distributie. Het is echter ook lastig om voldoende grondstoffen te verkrijgen om die flesjes van gerecycled materiaal te maken, dit wordt met de regel makkelijker gemaakt. Daarnaast willen fabrikanten niet dat hun product op straat ligt. Dit is slechte reclame voor het merk en onverantwoord. Ook voor hen is het dus een goede stap”, legt Juriaanse uit.

Blik
Naast de invoering van statiegeld op kleine flesjes wordt eind december 2022 statiegeld op blikjes ingevoerd. “Ook voor blik moet er een stroom opgezet worden om dit in te zamelen en te verwerken. Omdat het een ander soort materiaal is, is de kringloop iets anders, maar vanuit de consument zal het zoveel mogelijk dezelfde handeling zijn als bij plastic flesjes. Met het traject zijn we nog volop bezig.”

Gezonde keuzes
Binnen de branche van ‘frisse dranken’ is de suiker- en caloriereductietrend, net als in de rest van de levensmiddelensector, sterk aanwezig. Binnen de frisdrankenindustrie is deze trend het meest op te merken. “Het is opvallend hoe fabrikanten de bereidingswijze en recepturen weten te herontwikkelen zonder in te leveren op smaak. Fabrikanten weten steeds beter hoe ze met minder suiker en calorieën toch een goed product uit kunnen brengen of aan kunnen passen”, vertelt Juriaanse. Hij vertelt dat dit steeds meer de norm wordt: “We zitten op de drempel om gezonde keuzes ook mainstream te maken. Nu worden dranken laag in suiker en calorieën nog als alternatief aangeboden. Dit gaat steeds meer schuiven naar een situatie waarbij de suikerarme en suikerhoudende opties beide mainstream zijn. Het zal meer een verbreding van het aanbod worden. Daarbij hoort ook het aanbieden van kleinere verpakkingen en porties. We willen ernaar toewerken dat water wordt gedronken tegen de dorst en dat frisdrank voor een genietmoment is.” Hoewel er druk is vanuit de politiek, legt Juriaanse uit dat deze niet de enige reden is voor veranderingen in de branche. “We willen immers onszelf ook verder ontwikkelen op deze gebieden. Daarnaast veranderen de behoeftes van consumenten. Zij gaan steeds meer bewust aankopen doen. Hier is suikerarm ook onderdeel van.”

Nationaal Preventieakkoord
De aandacht voor minder suiker en calorieën in dranken en sappen is - zoals net gemeld deels ingegeven vanuit de druk die Den Haag uitoefent. Dit is tot uiting gekomen in het Nationaal Preventieakkoord, waar FWS vanaf het begin bij betrokken is en het ook ondertekend heeft. In dit akkoord beloven fabrikanten suikerhoudende dranken gezonder maken. De ambitie was om in 2020 25 procent caloriereductie doorgevoerd te hebben. “Deze doelstelling is in 2019 al behaald, eerder dan in het Preventieakkoord afgesproken. In 2025 moeten er al 30 procent minder calorieën in frisdranken zitten, ten opzichte van 2012. We gaan ervan uit dat we dit ook gaan halen”, aldus Juriaanse

Stapsgewijs
“Het toewerken naar een steeds groter assortiment dat laag in suiker en calorieën is, is een proces dat fabrikanten stapsgewijs doorvoeren. Dit om te voorkomen dat ze de receptuur drastisch moeten aanpassen en om consumenten de tijd te geven te wennen aan de smaak,” zegt de FWS-directeur over fabrikanten die hun producten moeten aanpassen. Of het schap over enkele jaren een stuk minder suiker heeft, staat volgens Juriaanse als een paal boven water. “De branche blijft innoveren, voor veel fabrikanten bestaat het aanbod al voor de helft uit producten die laag in suiker/calorieën zijn.”

FWS
De Nederlandse branchevereniging Frisdranken, Waters, Sappen is een vereniging die de belangen van de in Nederland gevestigde producenten van frisdranken, waters, sappen en siropen behartigt. Dit doet zij ook voor de meeste buitenlandse fabrikanten met verkoopkantoren in Nederland. De belangen worden uitgedragen richting stakeholders, media en publiek; iedereen die iets wil weten over de sector.

Bron: Levensmiddelenkrant