ACM staat samenwerken meer toe

(CORONANIEUWS) DEN HAAG - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) versoepelt een deel van de regelgeving rondom samenwerkingen, als gevolg van de coronacrisis. Hiermee conformeert de ACM zich aan de Europese mededingingsautoriteiten.

De gezamenlijke Europese Mededingingsautoriteiten hebben een statement uitgegeven over hoe zij omgaan met vergaande samenwerking tussen bedrijven om de coronacrisis te bestrijden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten deze verklaring te onderschrijven.

‘Deze uitzonderlijke situatie kan ertoe leiden dat bedrijven moeten samenwerken om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen. In de huidige omstandigheden zullen de Europese mededingingsautoriteiten niet actief optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen die genomen worden om een tekort aan producten te voorkomen.’ De Europese mededingingsautoriteiten zullen wel hard blijven optreden tegen eventueel misbruik van een machtspositie.

Bron: Levensmiddelenkrant