Supermarkten realiseren 22 procent energie-efficiëntie

LEIDSCHENDAM – Nederlandse supermarkten werken hard aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Uit de voortgangsrapportage ‘Ontwikkeling energie-efficiëntie in de supermarktsector’ van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) blijkt dat Nederlandse supermarkten in de periode 2010-2019 namelijk 22 procent efficiëntie hebben gerealiseerd. Daarmee is de gezamenlijke doelstelling van 20 procent meer energie-efficiëntie in 2020 al behaald.

De totale CO2-besparing in de periode 1995-2019 bedraagt ruim 1 miljoen ton CO2. Deze besparing staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 542.232 auto’s. Sinds de eerste meting in 1995 gaat de supermarktsector 41,6 procent efficiënter om met energie. Supermarkten nemen diverse maatregelen om hun energieverbruik te reduceren en te verduurzamen. Zo koopt een groot aantal supermarktketens duurzaam opgewekte energie in. In 2019 was dat 757 miljoen kWh.

Supermarkten investeren eveneens in het gebruik van koelingen en vriezers met natuurlijke koudemiddelen. Deze middelen zijn nodig om koelingen en vriezers op temperatuur te houden. Hiervan ontsnapt een deel en dit zorgt indirect weer voor meer CO2-uitstoot. In 2019 is er totaal 49 procent minder verlies van koudemiddelen gemeten. De verwachting van de supermarktbranche is dat er in 2025 circa 59 procent CO2-reductie gerealiseerd is ten opzichte van 1995. Hiermee ligt de branche ruim voor op de kabinetsdoelstelling van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 in vergelijking met 1995.

Bron: Levensmiddelenkrant