AH Franeker provinciewinnaar Friesland

ZO2Z Award: ‘Wij zijn een community waar iedereen bij wil horen’

FRANEKER - Albert Heijn-ondernemer Mirjam Kuipers richt zich in haar personeelsbeleid voornamelijk op de ontwikkeling van de persoonlijke eigenschappen van leidinggevenden en medewerkers. “Juist de huidige jonge generatie heeft hier dringend behoefte aan en daar spelen wij met veel passie en voldoening op in”, zegt Kuipers.

Kuipers is met haar echtgenoot Gert sinds zes jaar Albert Heijn-ondernemer in Franeker. De ondernemer heeft voor de ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers een eigen personeelscoach aangetrokken. “Daarnaast geven wij onze leidinggevenden de mogelijkheid om trainingen op dit gebied te volgen. Niet alleen vakscholing, maar ook op het gebied van persoonlijk welzijn en de persoonlijke groei van onze mensen. Een supermarkt waar mensen werken die ‘goed in hun vel’ zitten en met zichtbaar plezier hun vak uitoefenen is de beste garantie voor tevreden klanten. Deze nieuwe ontwikkeling werpt nu al zijn vruchten af”, zegt Kuipers. Dit moderne personeelsbeleid blijkt een belangrijke reden te zijn voor de verkiezing tot provinciewinnaar van de ZO2Z Award in Friesland.

Watertap
De provinciewinnaar steekt ook veel tijd en energie in het lokaal ondernemerschap. “We zijn een community waar mensen bij willen horen”, zegt Kuipers. Met spaaracties ondersteunen en verbinden zij andere, lokaal gewortelde winkeliers. Van juwelier tot kapperszaak en van wasstraat tot lokaal theater. “Daar profiteren we allemaal van. Onze klanten vinden dat echt leuk en voor de andere ondernemers is het extra business.” Kuipers is nu druk bezig met het realiseren van een watertap vlakbij de supermarkt. Een initiatief dat past in de huidige tijd. “Net als bij het behalen van ons SSK Keurmerk krijgen we vaak te horen: ‘Wat doen jullie veel’. Maar dat is geen bewuste keuze. Het is wie wij zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant