bakery-1868925_1920.jpg

Ondernemers

MKB Nederland aan kabinet: geef ondernemers ruimte

DEN HAAG – Op maandag 8 juli overhandigde MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof de Ondernemersagenda Vernieuwen aan de nieuwe minister van Economische Zaken, Dirk Beljaarts. Hierin vraagt de ondernemersorganisatie om meer ruimte te bieden voor ondernemers om te doen waar ze goed in zijn.

Redactie |

Met de Ondernemersagenda steekt de ondernemersorganisatie de hand uit naar het nieuwe kabinet. “Het is tijd voor een andere aanpak. Het hoofdlijnenakkoord onderkent het belang van ondernemerschap. Op diverse terreinen staat de richting beschreven, maar ontbreekt nog de verdere uitwerking. Wij doen in onze agenda concrete voorstellen die ondernemers helpen om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen en problemen oplossen”, schrijft Vonhof op de website van MKB Nederland.

Investeren
Volgens de voorzitter hebben ondernemers bovenal vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid nodig van het nieuwe kabinet, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en weer kunnen en durven investeren. “Ze worden nu geremd door de eindeloze regeldrift, stapeling van beleid én wispelturig beleid dat steeds weer verandert, zeer beperkte financieringsmogelijkheden en ga zo maar door. Tegelijk staan de winsten van het mkb onder druk, terwijl we juist ondernemerschap nodig hebben bij alle grote transities en opgaven. Of het nu om bestaanszekerheid van mensen gaat of de klimaatdoelen, de overheid kan het niet alleen en ondernemers hebben oplossingen. Benut die veel beter door hen de ruimte en mogelijkheden daarvoor te bieden en werk met ons samen”.

Chefsache
De aanpak van de regeldruk moet voor het kabinet chefsache worden, want “we zijn in dit land compleet doorgeslagen met regels en rapportageverplichtingen, waarmee we geen doel bereiken, maar het ondernemers wel heel lastig maken. Het fiscale stelsel moet ondernemerschap beter stimuleren en belonen, want het kan niet zo zijn dat een ondernemer met een bv die risico neemt, een hogere integrale belastingdruk heeft dan een werknemer in loondienst”, aldus Vonhof.

Andere onderwerpen waarvoor in de ondernemersagenda aandacht wordt gevraagd, zijn de krapte op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt gevraagd aan het kabinet om het mogelijk te maken dat werkgevers een bepaald percentage van het brutoloon netto mogen uitkeren, zodat werken ook echt meer loont. Tevens vraagt ze aan gemeenten en UWV de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter in beeld te brengen en niet te makkelijk af te schrijven. Ook moeten scholen en leerlingen worden gestimuleerd om beroepen te kiezen waar de vraag groot is.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops