snoepjes.jpg

Achtergrond

Nieuwe cao voor zoetwarenbranche

DEN HAAG – Werknemers in de zoetwarenbranche hebben een nieuwe tweejarige cao. Branchevereniging VBZ heeft hierover een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie. De looptijd is van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2026.

Redactie |

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over verhoging van de salarissen in vier stappen. Over de looptijd van twee jaar betekent dat een loonsverhoging van 7,5% in totaal. Andere afspraken zijn gemaakt over de reiskostenregeling, hygiënische handelingen, loondoorbetaling bij ziekte, werkoverdracht, waarneming, feestdagenregeling, rouwverlof en de 80/90/100-regeling. Die laatste regeling houdt in dat vanaf een bepaalde leeftijd een werknemer 80% van zijn werkweek werkt, er 90% van het loon wordt betaald en dat er sprake is van 100% pensioenopbouw.

VBZ-voorzitter Thijmen Peter de With: “We zijn verheugd dat de achterbannen van alle vier de sociale partners inmiddels positief hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 17 juni. In aanloop naar deze cao hebben we zeer uitgebreid de wensen en behoeften van de medewerkers in kaart gebracht. Dit gebeurde middels groepssessies en een brede enquête, inclusief de uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent een koopkrachtverbetering en weerspiegelt de inflatieontwikkeling van de afgelopen maanden. We zijn van mening dat we een toekomstbestendig en gebalanceerd collectief pakket hebben bereikt, waarmee werknemer en werkgever de komende twee jaar uitstekend uit de voeten kunnen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops