Formules

Odin werkt aan versterking biodiversiteit

GELDERMALSEN – Biologische foodcoop Odin heeft in 2022 onderzoek laten verrichten op drie biologische boerderijen waar het bedrijf bijenvolken heeft staan. Odin probeert met het onderzoek inzicht te krijgen in de natuurwaarden van de boerderijen om advies te kunnen geven over het vergroten van de biodiversiteit en de financiering daarvan.

Redactie |

In 2021 werd al onderzoek gedaan bij twee andere biodynamische boerderijen. Daarbij zijn de flora, insecten, vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën in beeld gebracht. Speciaal werd gekeken naar insecten die een functie hebben bij de bestuiving van gewassen, zoals bijen en zweefvliegen. Naar voren is gekomen dat op oudere, kleinere bedrijven meer variatie in biodiversiteit is en meer zeldzame soorten zijn waargenomen.

Adviezen
De onderzochte bedrijven hebben verschillende adviezen gekregen om de biodiversiteit te verhogen. Volgens Odin kunnen veel bedrijven er iets aan doen door een amfibieënpoel aan te leggen en de uitgegraven grond te gebruiken om er een aarden wal omheen te maken. Hierin kunnen insecten en bijen nesten maken. Maar ook het ophangen van vleermuiskasten of het aanpassen van het maai- en oogstbeleid kunnen helpen. De bedrijven hebben ook advies gekregen over het aanvragen van vergoedingen bij de diverse overheden die daar regelingen voor hebben.

Odin zal de komende jaren bij meer boerderijen natuurwaardenonderzoeken laten uitvoeren.

Bron: Levensmiddelenkrant

odin-insecten.jpg