RVM - 1.jpg

Ondernemers

Ondernemers trekken aan de bel: onvoldoende statiegeldvergoeding

WOERDEN – Diverse supermarktondernemers menen dat zij in de zomerperiode te weinig vergoeding hebben gekregen van Statiegeld Nederland . Een aantal van hen meldde dit aan het Vakcentrum, de belangenvereniging voor zelfstandige supermarktondernemers. Het Afvalfonds Verpakkingen, eindverantwoordelijke voor het statiegeldsysteem, heeft erkend dat Statiegeld Nederland in een aantal gevallen waarschijnlijk te weinig heeft uitbetaald en dat er een vorm van compensatie komt.

Gerard van Oosbree |

“Een aantal supermarktondernemers nam contact met ons op, omdat er volgens hen iets misging met de vergoedingen, met name in de zomerperiode”, vertelt Theo Urselmann van het Vakcentrum. “Naar aanleiding daarvan hebben wij contact gezocht met Statiegeld Nederland om dit voor te leggen”. Volgens de woordvoerder van het Afvalfonds Verpakkingen ontstonden de problemen met het extreem mooie weer waardoor er veel blikjes en flesjes werden geconsumeerd. In juli leidde dat tot problemen met de doorloop in de telcentra. Het Afvalfonds Verpakkingen meldt in een schriftelijke reactie aan Levensmiddelenkrant dat er in overleg met de supermarkten en fabrikanten is afgesproken om in deze periode geen telling per supermarkt te doen.

Nadeel
Voor drie weken in juli hebben de supermarkten voor de ingeleverde zakken met plastic flessen en blikjes een vaste vergoeding voor de handling ontvangen. Deze vergoeding is volgens het Afvalfonds Verpakkingen op basis van een gemiddelde vastgesteld en verhoogd met een extra marge zodat supermarkten geen nadeel zouden ondervinden van de maatregel. Naar aanleiding van de meldingen is het Vakcentrum bij andere leden gaan polsen of er meer ondernemers zijn die mogelijk te weinig vergoeding hebben ontvangen. “Op dit moment hebben zich 31 supermarktondernemers bij ons gemeld. Het zullen er ondertussen meer zijn geworden, maar het juiste aantal kan ik nu niet melden, ook naar aanleiding van de berichten in de pers”, legt Urselmann uit. “Op verzoek van Statiegeld Nederland hebben wij doorgegeven welke ondernemers dat zijn, zodat er een oplossing kan worden gevonden. Daar waar nodig zullen ze worden gecompenseerd.”

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft aangegeven dat het alleen de drie weken in juli betreft. Na die weken zijn de zakken weer zoals gebruikelijk geteld en vergoed, zo meldt de woordvoerder. Bij de telcentra zijn in die periode wel alle ingezamelde verpakkingen geteld. Deze cijfers heeft het Afvalfonds nodig voor de jaarlijkse rapportage richting overheid.

Bron: Levensmiddelenkrant

Lees meer over: