toelichting WML 2.jpg

Ondernemers

Ondernemersorganisaties vragen andere aanpak minimumuurloon

WOERDEN – Vakcentrum is een van de meer dan twintig werkgeversorganisaties die vandaag een petitie aanbiedt aan de leden van de Eerste Kamer. De organisaties pleiten voor een andere aanpak als het gaat om de invoering van het nieuwe minimumuurloon per januari 2024. Er wordt gevreesd dat veel ondernemers anders in de problemen komen, zoals uit onderzoek van Panteia zou blijken.

Ondernemers hebben begrip voor de versnelde stijging van het minimumloon afgelopen januari en koopkrachtbehoud voor werknemers. Alle kosten worden echter wel doorberekend aan de consument waardoor de inflatie kan aanhouden. Juist dat moet worden voorkomen.

De werkgeversorganisaties hebben moeite met de invoering van het nieuwe minimumloon per januari 2024 op basis van een 36-urige werkweek. Vooral voor sectoren waar meer dan 36 uur per week wordt gewerkt betekent dat volgens de organisaties een forse loonkostenstijging van 11 procent in 2024. Wordt het voorstel dat nu in behandeling wordt genomen in de Eerste Kamer goedgekeurd, dan betekent dat een stijging van het minimumloon van 25 procent vanaf 1 januari 2022.

De organisaties pleiten voor een meer integrale aanpak van alle uitdagingen die op hun bord belanden. Daarbij vragen zij het nieuwe minimumloon eerst in te voeren op basis van een 38-urige werkweek. Een hoger minimumloon heeft ook invloed op het hele loongebouw van een onderneming. Om onderscheid te maken in functies en ervaringsjaren zullen alle loonschalen moeten worden opgetrokken waarmee de loonkosten nog meer stijgen.

Tegelijkertijd vragen ze om verlaging van de werkgeverslasten. Dat kan volgens de organisaties betaald worden uit de pot met sociale premies. Die bevat eind dit jaar 34 miljard euro. Veel ondernemers hebben door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren geen buffer meer. De alsmaar stijgende lasten zetten ondernemers in de detailhandel en ambachten, op markten, in de recreatie en horeca onder druk. Volgens de werkgeversorganisaties gaat dat gevolgen hebben.

Bron: Levensmiddelenkrant