Fabrikanten

Petitie tegen amendement voor plantaardige censuur

DEN HAAG - ProVeg International, Oatly en Upfield zijn gezamenlijk een petitie gestart om Amendement 171 tegen te houden op grond van plantaardige censuur.

Cas Smit |

Het doel van het amendement is om de huidige restricties op het gebruik van zuiveltermen voor het beschrijven of verpakken van plantaardig voedsel uit te breiden door uitdrukkingen als ‘bevat geen melk’ te verbieden.

Volgens de partijen maken de beperkingen het moeilijk voor consumenten om plantaardig voedsel te kiezen, ondanks de stijgende vraag hiernaar. Ook zouden deze beperkingen het recht van consumenten op informatie en eerlijke concurrentie van bedrijven bedreigen. Tot slot zou Amendement 171 de cruciale pogingen van de EU om te verduurzamen, zoals de ‘Green Deal’ belemmeren. Termen als ‘havermelk’ en ‘soja yoghurt’ zijn momenteel al verboden te gebruiken in Europa. Het amendement wil het gebruik van iedere koppeling met zuivelproducten op plantaardige verpakkingen of in advertenties verbieden.

“Voedselbeleid hoort in het belang van consumenten, milieu én gezondheid gemaakt te worden. Dit amendement gaat tegen alle drie in”, zegt Dr. Jeanette Fielding, chief corporate affairs & communications officer bij Upfield. “Door het illegaal te maken om plantaardig voedsel te beschrijven, te verpakken en af te beelden zoals we dat al 100 jaar doen, zetten we een flinke stap achteruit. Consumenten zijn op zoek naar sterk EU-leiderschap op het gebied van het klimaat en milieu. Dit betekent dat de bureaucratische barrières voor duurzaam en gezond eten moeten worden afgebroken, en niet hoger worden gebouwd.”

Praktische toepassing
In de praktijk zou het amendement verschillende dingen kunnen beïnvloeden. Onder meer het beschrijven van een plantaardig product, diens smaak, of functie, door te verwijzen naar bekende ‘zuivelterminologie’ zou niet mogen. Ook het gebruik van uitdrukkingen als ‘net als melk’, ‘romig’, of ‘boterig’ om consumenten te informeren over het gebruik, de textuur of smaak van een product, op de verpakking of in reclame kan verboden worden. Dit geldt ook voor feitelijke informatieve beschrijvingen, zoals ‘bevat geen melk’, ‘geschikt voor mensen met lactose-intolerantie’ of ‘plantaardig alternatief voor yoghurt’.

Verder kan het vergelijken van de klimaatimpact gebaseerd op de CO2-uitstoot van een plantaardig voedselproduct en een zuivelalternatief verboden worden. Ook mag een bedrijf geen foto waarop een plantaardig wit drankje aan de ontbijttafel wordt ingeschonken, of van wit schuim in een cappuccino gebruiken. In de meest verregaande interpretatie zou het amendement volgens de partijen plantaardige producenten kunnen verbieden verpakkingen te gebruiken die visueel vergelijkbaar zijn met zuivelverpakkingen.

De wereldwijde campagne van ProVeg International om de ban op veggieburgers te stoppen was goed te zien in de media. Leden van het Europese Parlement reageerden op de publieke druk door tegen amendement 165 te stemmen. Op hetzelfde moment stemden 386 leden, goed voor 54 procent van de stemmen, echter voor amendement 171.

Bron: Levensmiddelenkrant

melk-credit-proveg.jpg