Ondernemers

Fabrikanten

Prijsstijging pluimveeproducten in supermarkt

AMSTERDAM – De prijs van eieren in de supermarkt lag in november 22 procent hoger dan vorig jaar. Pluimveevlees was 19 procent duurder. Dan heeft ABN Amro berekend. Pluimveehouders kregen ook een hogere prijs voor hun producten om de gestegen kosten te compenseren.

Gerard van Oosbree |

Vooral het laatste half jaar zijn de prijzen van pluimveeproducten hard gestegen. De gemiddelde prijsstijging voor eieren en pluimveevlees over het hele jaar ligt rond de 12 procent. Over het algemeen stegen de voedselprijzen met zo’n tien procent, voornamelijk veroorzaakt door de stijging in prijzen voor dierlijke eiwitten als vlees en pluimveeproducten.

Vogelgriep
Oorzaak voor de hogere stijging in de pluimveeproducten ligt volgens ABN Amro aan de hogere productiekosten en de krappe markt dor onder meer de vogelgriep. Dat leidde tot hogere prijzen die pluimveehouders kregen in oktober, ongeveer 40 procent meer voor pluimveevlees en 110 procent meer voor scharreleieren.

Verduurzaming
ABN Amro verwacht voor 2023 dat het aantal vleeskuikens met 15 tot 25 procent zal afnemen. Voor de totale pluimveeproductie verwacht de bank een afname van ongeveer 5 procent. Dat heeft alles te maken met verduurzaming. Volgend jaar stappen alle supermarkten over op het Beter leven 1 ster. De staloppervlakte is echter beperkt en de vergunningverlening is lastig en dat zal leiden tot een kleinere pluimveestapel.

Bron: Levensmiddelenkrant

 

chickens-g93ad2ecdf_1920.jpg