HW230589.jpg Piet Spoorenberg (Vogelbescherming) en Catharinus Wierda (de Frysk)

Fabrikanten

Samenwerking voor meer vogelvriendelijke zuivel

LEMMER – Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om meer vogelvriendelijke zuivel in de schappen van retailers te krijgen. Dat willen ze bereiken door ervoor te zorgen dat meer zuivelproducenten een vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en retailers daar meer ruimte voor maken in de winkels. Op dit moment is nog maar vijf procent van de zuivel vogelvriendelijk.

Redactie |

Met de lente in aantocht zullen melkveehouders meer ruimte aan de natuur moeten geven. Dat houdt in dat in plaats van eentonige graslanden waar niets ander groeit dan gras, er kruidenrijke graslanden moeten komen waar insecten en dus weidevogels genoeg voedsel kunnen vinden. Als er meer vogelvriendelijke zuivel wordt geproduceerd, leidt dat tot meer biodiversiteit in het boerenlandschap.

Samenwerken
Piet Spoorenberg van de Vogelbescherming: “Zulke boeren zijn er wel, maar nog veel te weinig: minder dan 5% van alle zuivel in de supermarkt is ‘vogelvriendelijk’. De enige manier om dat percentage flink omhoog te krijgen, is als iedereen in de zuivelsector samenwerkt.” Die eerste samenwerking is er met de Fryske. De kaasmaker produceert al vogelvriendelijke zuivel en is bekend met de uitdagingen in de keten en de afzet. Zij gaat de Vogelbescherming helpen met haar netwerk en kennis.

Bron: Levensmiddelenkrant