Fabrikanten

Silvo ontvouwt duurzaamheidsambities

DEN HAAG - De potjes met kruiden, specerijen en kruidenmixen van Silvo krijgen een modernere en transparante uitstraling. Ze maken deel uit van de mondiale duurzaamheidsplannen van McCormick.

Bart Manders |

De potjes krijgen bovendien een grotere opening, zodat consumenten er een theelepeltje in kunnen steken en zo gemakkelijk kunnen doseren. Ze stromen vanaf nu gefaseerd in. Dit vertelt Noud Werner, brand & category manager van McCormick Benelux, waarvan het kruiden- en specerijenmerk Silvo deel uitmaakt. Nadat hij in de voorgaande editie van Levensmiddelenkrant uit de doeken deed welke stappen inmiddels zijn gezet om dit merk weer in de picture te zetten bij retailers, gaat Werner nu in op de meerwaarde van het zogeheten Purpose-Led Performance Report. Met dit in oktober 2017 verschenen rapport geeft de McCormick Groep wereldwijd, op uiteenlopende manieren, invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Werner onthult onder meer hoe McCormick Benelux in Den Haag werk maakt van enkele mvo-doelen.

Kunt u toelichten wat McCormicks’ Purpose-Led Performance Report precies behelst?
“De McCormick Groep, waartoe McCormick Benelux behoort, spant zich voortdurend in om haar totale business te versterken en om ondertussen een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de wereld om haar heen. Deze aanpak noemen we bij McCormick Purpose-Led Performance (PLP), ofwel ‘doelgerichte bedrijfsprestatie’. In het rapport staat wat McCormick allemaal doet om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren, om een bruisende gemeenschap te creëren op plekken waar we leven, werken en de ingrediënten sourcen, en om een positieve impact op de planeet te hebben. Daarnaast staan in het rapport een aantal mondiale ambities voor 2025 van McCormick. Deze ambities zijn in overeenstemming met de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld. Het rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast.”

Wat zijn de voornaamste ambities voor 2025?
“Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat alle ingrediënten van onze top 5 meest iconische kruiden en specerijen over zes jaar duurzaam, fairtrade en biologisch zijn. Dit zijn zwarte peper, chili, kaneel, vanille en oregano. Als wereldwijd opererende speler kan McCormick een enorm grote invloed uitoefenen op de duurzame sourcing en verwerking van kruiden en specerijen. Logischerwijs is het geen kwestie van vandaag op morgen om volledig biologisch te kunnen gaan werken. Stapsgewijs worden hiervoor de komende jaren stappen gezet in de hele supplychain. Een tweede grote ambitie is om in 2025 de leef- en werkomstandigheden te hebben verbeterd van 90 procent van de boeren die op verschillende plekken in de wereld onze kruiden en specerijen verbouwen. Zo willen we kinderarbeid in de supplychain uitbannen. In bepaalde landen bevindt kinderarbeid zich in een grijs gebied, waarbij een gezin hiervan qua inkomen afhankelijk is. Samen met lokale gemeenschappen bekijken wij hoe we dit probleem het hoofd kunnen bieden. Dit doen we onder andere door de boeren te scholen in het efficiënter telen, waardoor er minder mensen en middelen nodig zijn bij de productie. Een derde doel van McCormick is om onze impact op het milieu te minimaliseren en om hiervoor duurzame innovaties te blijven introduceren.”

Behoort het bevorderen van genderdiversiteit ook tot deze doelstellingen?
“Jazeker, de McCormick Groep wil vooroplopen in het bieden van gelijke loopbaankansen aan mannen en vrouwen en mensen van verschillende etniciteiten. Wij vinden het belangrijk dat het totale personeelsbestand een goede afspiegeling vormt van de wereld waarin McCormick actief is. Doelstelling is dat in 2025 minstens de helft van alle medewerkers vrouw is. In tegenstelling tot Nederland zijn er nog altijd landen in de wereld waar vrouwen een achtergestelde positie hebben. McCormick wil een bijdrage blijven leveren aan het verbeteren van deze positie. Ons team van McCormick Benelux bestaat momenteel uit zeven mannen en één vrouw. In de nabije toekomst voegen wij hier gelukkig nog een vrouw aan toe, zodat ons team langzaam maar zeker ook meer in balans is.”

Welke andere activiteiten ontplooit McCormick in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?                                                                                                                                   “McCormick moedigt haar medewerkers wereldwijd aan om naast hun werk vrijwilligerswerk te verrichten, bijvoorbeeld werk op humanitair terrein of op dierenwelzijnsgebied. In samenspraak met McCormick als werkgever kan bijvoorbeeld een dag per periode worden ingepland voor vrijwilligerswerk. Als medewerkers van McCormick Benelux buigen we ons op dit moment over de vraag welk vrijwilligerswerk wij binnenkort kunnen gaan doen.”

In een eerder interview met Levensmiddelenkrant uit november 2018 gaf uw collega Camille Decreux, countrymanager van McCormick Benelux, aan dat McCormick zich ook nadrukkelijk bezighoudt met het steeds verder verduurzamen van haar producten en verpakkingen. Welke duurzame verpakkingsinnovaties kunnen retailers de komende tijd verwachten?                        “De bekende potjes met kruiden, specerijen en kruidenmixen van Silvo krijgen een moderne en transparante uitstraling, waardoor consumenten meer zicht hebben op het product. Ook worden deze voorzien van een grotere opening, zodat zij er een theelepeltje in kunnen steken en zo de dosering kunnen vergemakkelijken. De potjes, die de komende tijd gefaseerd instromen binnen retail, worden bovendien volledig recyclebaar en lichter in gewicht. Hierin is bovendien 20 procent minder glas verwerkt, en zijn de dopjes te recyclen. Onze nieuwe doppen sluiten de potjes nog beter af, waardoor de hierin verpakte kruiden, specerijen en kruidenmixen langer vers blijven. De verpakkingsinnovatie maakt dus deel uit van onze mondiale duurzaamheidsambities, die zijn vastgelegd in het Purpose-Led Performance Report. Duurzaamheid en de wensen en het gebruiksgemak van consumenten gaan hand in hand bij deze innovatie. Bij alle tastbare toevoegingen aan onze vernieuwde potjes is uitgegaan van consumentenwensen op dit gebied. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot bij het produceren, verwerken en transporteren van al onze producten is een ander belangrijk streven. Onze in 2015 vastgelegde doelstelling is om deze uitstoot in 2025 met 25 procent te hebben teruggebracht.”

Welke resultaten heeft McCormick al geboekt met het in 2017 gepubliceerde rapport?
“McCormick neemt op alle vlakken haar verantwoordelijkheid: van een strikte en transparante bedrijfsethiek tot een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming van onze productieprocessen en het gebruiken en opwekken van schone energie. McCormick doet veel meer dan wat de wet voorschrijft en handelt in lijn met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Daartoe behoren gendergelijkheid, diversiteit en inclusie, onderwijs, betaalbare en schone energie, degelijke werkomstandigheden. Het rapport is veel meer dan een berg woorden. Niets voor niets staan hierin een aantal concrete doelstellingen voor 2025, waaraan de McCormick Groep in de hele wereld invulling geeft. Dat McCormick sinds oktober 2017 belangrijke stappen in duurzaamheid heeft gezet, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat onze onderneming voor het tweede jaar in successie is opgenomen in de top 100 meest duurzame bedrijven ter wereld van het gerenommeerde Barron’s Magazine in de Verenigde Staten. Dit jaar staat McCormick op plek 22, terwijl we in 2018 nog 26 plekken lager stonden. Ook zijn wij al 3 jaar het nummer 1 FMCG-bedriijf in de Corporate Knights 100 en staan wij in 2019 op de 13e plaats op de algemene ranglijst van meest duurzame bedrijven. Als wereldleider in kruiden en specerijen blijft McCormick zich inspannen voor mondiale duurzaamheid en transparantie en voor mensen, lokale gemeenschappen en de planeet. Ik ben trots dat we op deze terreinen al veel vooruitgang hebben geboekt.”

Bron: Levensmiddelenkrant

 

noud-werner-0.jpg
man.jpg