PLUS_foto.jpg

Formules

Beste supermarkt van Nederland leidt verlies

UTRECHT – Dat de titel Beste supermarkt van Nederland 2023 geen garantie is voor succes, blijkt uit de jaarcijfers van Plus. De supermarktketen zag het verlies over 2023 oplopen tot 31,3 miljoen euro. Het jaar ervoor was dat nog 18,4 miljoen euro.

Redactie |

De investeringen in de ombouw van de Coop-winkels drukken zwaar op de resultaten, evenals het in gebruik nemen van het nieuwe gemechaniseerde distributiecentrum in Oss. In de jaarcijfers komen de ombouw en het DC steeds weer terug. Onder andere in het bedrijfsresultaat van -33 miljoen euro, de netto-schuld aan de banken die is gestegen naar 253,9 miljoen euro en de negatieve kasstroom.

Voor dit jaar staan er een aantal belangrijke zaken op de rol die zeker hun invloed zullen hebben op de cijfers van 2024. Er zullen ook dit jaar winkels worden omgebouwd van Coop naar Plus. De directie verwacht dat de Plus Vandaag pilot wordt afgerond en dat zal ‘mogelijk richting geven aan de invulling van de Plus formule voor kleinere winkels met een buurtfunctie’.

Supply-chain
Op het gebied van logistiek staat ook het een en ander te gebeuren. Het nieuwe DC in Oss zal meer winkels gaan beleveren waardoor DC Ittersvoort gesloten kan worden. In het eerste kwartaal wordt ook het DC Deventer opgeleverd en in het tweede kwartaal stap voor stap in gebruik worden genomen. Deze wijzigingen hebben al geleid tot het (voortijdig) vertrek van een aantal medewerkers.

De directie, voor het jaarverslag nog bestaande uit co-ceo’s Mayte Oosterveld en Fred Bosch, schrijft dat de herinrichting van de supply-chain, de integratie van Coop in de Plus omgeving en de ombouw van Coop winkels naar de Plus formule prioriteit heeft in 2024. "Het wordt wederom een uitdagend jaar, wat veel vraagt van onze medewerkers, ondernemers en supermarktmanagers. Deze mooie uitdaging gaan we graag met elkaar voortzetten", schrijven ze als afsluiting in het jaarverslag.

Bron: Levensmiddelenkrant