EVM_20230426ikwileerlijkezuivel07-1024x681.jpg

Formules

Superunie zet stap in verduurzaming zuivel

NIEUWVEEN – Met de ondertekening van de Deeloverkomst Memorandum of Understanding hebben Superunie en Ikwileerlijkezuivel.nl (IWEZ) de intentie uitgesproken tot een samenwerking. Met de samenwerking wordt de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura 2000-gebieden gerealiseerd. De provincie Overijssel subsidieert het keteninitiatief.

Redactie |

Initiatiefnemer IWEZ leidt de programma’s en produceert de zuivel, Superunie heeft de intentie de zuivel af te nemen. 

Natuur-inclusief werken

Verduurzaming van de melkveehouderijen kost tijd en geld. Boeren die aan dit initiatief deelnemen krijgen een hogere opbrengst voor hun melk en de intentie tot een commitment dat hun zuivel wordt afgenomen. De boeren moeten daarvoor in de plaats stapsgewijs natuur-inclusief gaan werken en bewezen innovaties toepassen. Zo kan worden onderzocht hoe op andere manieren verdienvermogen kan worden gecreëerd. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Vergunningverlening van de provincie Overijssel: “Het is een mooi voorbeeld van een initiatief van de keten waarmee perspectief voor de agrarische sector wordt geboden.” Hij vervolgt: “Er is een duurzame koers voor de landbouw nodig zodat deze sector toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast is het van belang dat we naast hoogwaardige voedselproductie ook bijdragen aan manieren om biodiversiteit te versterken, koolstof vast te leggen, water vast te houden, de landschappelijke kwaliteit en culturele identiteit te versterken en een gezonde leefomgeving te bieden (ecosysteemdiensten). Dit initiatief van Ikwileerlijkezuivel.nl is kansrijk omdat de markt in principe betrokken is en de intentie tot commitment heeft uitgesproken en omdat het integraal werkt, van stikstof en biodiversiteit tot de brede Natura 2000-uitdagingen op het gebied van water en klimaat.”

Eigen zuivelfabrieken

Rik Hoogenberg, ceo van Ikwileerlijkezuivel.nl, ziet dat het verdienvermogen van boeren steeds verder onder druk komt te staan. “Door de keten bijeen te brengen helpen we de boeren en natuur. Melkveehouders die meedoen krijgen meer opbrengsten. We werken samen als gebied aan de natuurontwikkeling en passen demonstratieprojecten van werkende innovaties toe op het boerenerf. Ook gaan we zelf Natura 2000-zuivel produceren in eigen super efficiënte zuivelfabrieken.” 

Chief procurement officer bij Superunie Said Belhassan erkent dat verduurzaming van zuivel ontzettend belangrijk is voor Superunie. Hij noemt het ‘een complex domein’, waarbinnen diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen een rol spelen. “Voor Superunie draait het vooral om de drie elementen: dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Een initiatief als Ikwileerlijkezuivel.nl past binnen onze ambitie om verder te verduurzamen”, aldus Belhassan.

Bron: Levensmiddelenkrant