Ondernemers

Vakcentrum: ‘Urgentiebesef ontbreekt bij kabinet’

WOERDEN – Vakcentrum roept het kabinet op om met betere maatregelen te komen om de leefbaarheid in stads- en dorpskernen te behouden. Ze doet dat samen met retail- koepelorganisaties de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel. De organisaties vrezen dat de gevolgen van het uitblijven van maatregelen enorme gevolgen voor de detailhandel zullen hebben.

Gerard van Oosbree |

Volgens de retailorganisaties zijn de kostenstijgingen zo groot dat de kosten al snel hoger zullen zijn dan de opbrengsten. De gestegen kosten kunnen niet meer in de verkoopprijzen worden doorberekend door de verwachte koopkrachtdaling bij consumenten. Deze conclusie wordt getrokken uit het onderzoek dat in opdracht van de retailorganisaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia.

Minimumuurloon
De organisaties willen dat het kabinet afziet van de verhoging van het minimumuurloon en deze niet te baseren op een 36-urige werkweek. Voor ondernemers die met arbeidscontracten werken op basis van een 40-urige werkweek zou dat een verhoging betekenen van rond de 21 procent. De loonkostenstijging zou grote risico’s voor de arbeidsmarkt leiden.

Tegemoetkoming Energiekosten
Volgens Vakcentrum moet er een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten komen. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 12,5 procent van de omzet bedragen. De detailhandel zit daar vaak onder en kan geen gebruik maken van de tegemoetkoming. Ondernemingen met meerdere vestigingen komen niet in aanmerking omdat grote bedrijven zijn uitgesloten.

Huur
Er wordt door de brancheorganisaties om een maximale huurverhoging gevraagd van het kabinet. In veel huurcontracten is opgenomen dat huurprijzen worden verhoogd met de consumentenprijsindex. Door de gestegen energieprijzen is de index nu extra hoog waardoor volgens Vakcentrum “buitensporige huurverhogingen” worden doorgevoerd. Ook voor de commerciële sector wordt gevraagd voor een, tijdelijke, maximalisering van de huurverhoging.

Vermogen
Veel MKB-bedrijven zullen door de kostenstijgingen moeten interen op het eigen vermogen van de ondernemer. Er blijft geen ruimte over voor investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid en personeel. In het onderzoek van Panteia komt naar voren dat slechts vier van de zestien onderzochte branchegroepen in  2024 nog een positief bedrijfsresultaat laten zien.

Het hele rapport is te downloaden op de website van Retail Insiders hier.

Bron: Levensmiddelenkrant

mall-3245949_1920.jpg