iStock-1248196972.jpg Van Loon Group gaat per 1 juli de CO2-footprint van zijn varkenshouders jaarlijks berekenen en rapporteren

Fabrikanten

Van Loon Group biedt inzicht in uitstoot vleesketens

SON – Van Loon Group gaat de blockchain en CO2-footprint-calculator van ImpactBuying gebruiken. De fabrikant wil op deze manier zijn vleesketens in kaart brengen en zo werken aan verdere reductie.

Zoë Kools |

De CO2-reductiedoelstelling 2030 van Van Loon Group zijn begin dit jaar goedgekeurd door het Science Based Target-initiative. Door de CO2-footprint van de vleesketens te reduceren met 33% voldoen de doelen aan het Klimaatakkoord van Parijs. In 2019 heeft Van Loon Group bij 38 van zijn varkenshouders een nulmeting gedaan en de complete CO2-footprint in kaart gebracht. Sindsdien heeft de fabrikant vooruitgang geboekt wat betreft betere voerconversie, diergezondheid en hygiënemanagement. Nu gaat het bedrijf de CO2-footprint van alle varkenshouders jaarlijks berekenen en rapporteren. Vanaf juli start Van Loon Group met de blockchain en CO2-footprintcalculator van ImpactBuying, een onafhankelijk dataplatform.

Duurzame producten
“Wij werken met onze veehouders en ketenpartners aan verdere verduurzaming van de vleesketens. Samen zorgen we ervoor dat duurzaam vlees voor iedereen bereikbaar blijft. Met behulp van de calculator kunnen we de CO2-footprint op productniveau inzichtelijk maken. Zo zijn we straks in staat onze klanten inzicht te geven in de CO2-footprint van de (varkens)vleesproducten die ze bij ons afnemen. Zij kunnen op hun beurt deze informatie delen met de consument. Natuurlijk is het aan onze klanten of en hoe ze dit duidelijk willen maken per product. Hoe dan ook gaat het zorgen voor meer transparantie in de keten en stellen we met elkaar consumenten in staat zelf keuzes te maken voor de lekkerste en meest duurzame vleesproducten”, aldus Roland van Loon, cto Van Loon Group en verantwoordelijk voor duurzaamheid.

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.